Publications in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts, documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). We are gathering here the publications related to the aims of the Forest Reserve Programme.

Year
Soó Rezső (1978): Bibliographia synoecologica scientifica hungarica 1900-1972; Akadémiai Kiadó, Budapest (More) 1978
Uherkovich Á (szerk.)(1978): Dunántúli Dolgozatok, (A) Természettudományi Sorozat; A Barcsi Ősborókás élővilága, I.; Pécs (More) 1978
Kovács M. és Priszter Sz. (1977): Védelmet kívánó növényfajaink és növénytársulásaink. MTA Biol. Oszt. Közl. 20: 161-194. (More) 1977
Papp Mária: Changes in the Phytomass and Production of the Herbaceous Layer in the Quercetum Petraeae-cerris Forest after selecting by Foresters.Acta Botanica, Tomus 23, (1-2),pp. 179-192. 1977 (More) 1977
Simon Tibor (1977): Vegetationsuntersuchungen im Zempléner Gebirge; Budapest (More) 1977
A Mátra Múzeum Vadászattörténeti-vadászati gyűjteményének katalógusa, 1. 1976, Gyöngyös (More) 1976
Gyarmatiné Proszt S.(szerk.)(1976): Erdészeti kutatások. Az Erdészeti Tudományos Intézet Közleményei, 1975.VOL.71.I. Budapest (More) 1976
Halász Tibor et al (1976): Mátrai üdülőterület erdészeti tájrendezési programja; Budapest (More) 1976
Keresztesi Béla és Márkus László (szerk.)(1976): A fagazdasági vállalatok ökonómiai alapjai; Budapest (More) 1976
Klepac, D. (1976): Uređivanje šuma. In Prpić, B., Antoljak, R., Piškorić, O.: Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976 kroz stranice šumarskog lista [History of Croatian Forestry 1846-1976 in the pages of šumarski list (Journal of Forestry)], Zagreb (More) 1976
Kovács J (1976): Szalajka-völgyi Erdei Múzeum, Eger (More) 1976
Papp M., Jakucs P. Phytozönologische Caracterisienung des Quercetum petraeae-cerris-Waldes des Forschungsgebiets "Sikfőkut Project" und seiner Umgebung. Acta Biologica Debrecina, 13, (109-119)1976. Debrecen (More) 1976
Rakonczay Z. (1976): Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1976. OTvH határozata a Kékestetői természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről. Tanácsok Közlönye XXV. évf. 11 szám: 188. (More) 1976
Asbóth Béla (1975): Szabványgyűjtemények 38. Fahasználat; Szabványkiadó, Budapest, 1975 (More) 1975
Gencsi L.(szerk.)(1975): Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974. 3. sz. (More) 1975
Horváth Imre(szerk.)(1975): Botanikai Közlemények, 62. kötet, 3. füzet, Budapest (More) 1975
Keresztesi Béla és Márkus László (szerk.)(1975): A fagazdaság ökonómiai alapjai; Budapest (More) 1975
Kolossváry Szabolcsné (szerk.) (1975): Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. (Tanulmányok) Akadémiai Kiadó, Budapest. (More) 1975
Kovács Margit (1975): Beziehung Zwischen Vegetation und Boden; Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975 (More) 1975
Marschall, J. (1975): Hilfstafeln für die Forsteinrichtung [Segédtáblák erdőgazdálkodók részére]. Österreichischer Agrarverlag, Wien (részletek kimásolva) (More) 1975

Pages