Publications in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts, documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). We are gathering here the publications related to the aims of the Forest Reserve Programme.

Year
Mátyás E, Székyné Fux V, Simon T et al (1984):Zempléni Tájvédelmi Körzet. Miskolc (More) 1984
Nemzetközi Erdőnevelési és Faterméstani Konferencia Magyarországon(1983) ERTI Budapest (More) 1983
Bakalár S-né, Orbán S., Suba J. és Takács B. (1983): A Cypripedium calceolus L. feltárt termőhelyei a Bükk-hegységben és környékén. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8: 77-83. (More) 1983
Berdár Béla(szerk.)(1983): Az őz és vadászata; Budapest (More) 1983
Creutz, G (1983): Greifvögel und Eulen, Spechte, Hühner, Tauben u.a. Berlin (More) 1983
Csekő Sándor(szerk.)(1983): Vadászat Magyarországon az állami gazdaságok területén. Budapest (More) 1983
Erdey Gy.(szerk)(1983): A legfontosabb természetvédelmi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege; Budapest (More) 1983
Magyar Eszter(1983): A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban (1255-1747); Budapest (More) 1983
Sándor András (szerk.)(1983): Bükki Nemzeti Park; Kilátás a Kövekről; Budapest (More) 1983
Sárvári János (szerk.)(1983): Publikációk 1979-1982; Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest (More) 1983
Uherkovich Á (szerk.)(1983): Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat; A Barcsi Borókás élővilága, III. Pécs (More) 1983
Vas Károly (1983): Erdőgazdasági ismeretek.(tankönyv) Budapest (More) 1983
Bücking W, König E, Krieglsteiner J.G et al (1982): Der Bannwald "Steinhäusle", Freiburg (More) 1982
Csapody, I. & Jakucs, P. (1982): The relationship between Hungarian forestry research and vegetation research. In: Jahn, G. (ed.): Handbook of Vegetation Science Part 12: 225-266., Dr. W. Junk Publishers, The Hague/Boston/London (More) 1982
Fehér György (1982): A mezőgazdasági kísérletügy kialakulása Magyarországon (1869-1924); Budapest (More) 1982
Keresztesi Béla (szerk.)(1982): Magyar Erdészet 1954-1979; Budapest (More) 1982
Leibundgut, H. (1982): Europäische Urwälder der Bergstufe. Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart (More) 1982
Leibundgut, von H(1982): Europäische Urwälder der Bergstufe. Neue Zürcher Zeitung:Nr.249. Mittwoch (More) 1982
Béky Albert (1981): Mag eredetű kocsánytalantölgyesek fatermése; Erdészeti Kutatások, 1981.vol. 74.:(309-320) (More) 1981
Fehér Gizella és Orbán Sándor (1981): A Bükki "Őserdő" korhadó fáinak mohacönológiai vizsgálata; Fol. Hist.- Nat. Mus. Matr. 7. (More) 1981

Pages