Csörgő-völgy Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-55 (HU)
magterület: 51.2 ha; védőzóna: 81.9 ha; összes terület: 133.1 ha
kapcsolat: Horváth Ferenc (MTA ÖK), MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2016-06-27
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 3/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/26: 1299-1304.)
Leírás:

2016
A középkorú bükkös, patakmenti égeres, gyertyános tölgyes és cseres tölgyes állományok "felhagyott gazdasági erdő" állapotban vannak. A magterületen jelentős bolygatások nem történtek, csak az északi kitettségű meredek bükkösben voltak helyenként széldöntések. Továbbá a védőzónában voltak kiterjedetebb széldöntések és korábbi jégtörések, ezeket (az ágasvári oldal védőzónájában) egészségügyi vágás keretében összetermelték, a kidőlt fákat csörlővel vonszolták ki. A mintavételes felmérés során 27 MVP átlagában 30,7 m3/ha összes fekvő és korhadó holtfát találtunk a magterületen, alig 2 m3/ha „friss” holtfával. A szemközti meredek oldal nagyobb dőléseiben 2 MVP-ban 190 m3/ha összes fekvő holtfát becsültünk, amelynek közel fele származott újabb széldöntésekből.
A magterülethez tartozó rét gyors ütemben cserjésedik, mióta felhagytak a kaszálással.
Horváth Ferenc

1999

"Középhegységi lombos erdőállományok (bükkös, patakmenti égeres, gyertyános tölgyes, cseres tölgyes), "felhagyott gazdasági erdő" állapotban. Az erdőrezervátumban több, mint 10 éve kutatások kezdődtek, viszont a területen jelentős (egyre növekvő) túristajárás tapasztalható."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott fényképek (31/7)
A Csörgő-lyuk barlag lezárt bejárata
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (MTA ÖK)
2016
DSCN1890.JPG
A Csörgő-patak égerese
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (MTA ÖK)
2016
DSCN1915.JPG
Csörgő szurdok, Csörgő patak
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
2016
DSCN1920.JPG
Egészségügyi tisztítás (csörlős vonszolás után) a védőzóna széldöntött részében az ágasvári oldalon
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
2016
DSCN2012.JPG
Farkasbogyó (Scopolia carniolica) a Csörgő-völgyben
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (MTA ÖK)
2016
DSCN1914.JPG
Gyertyánosodó cseres állomány (MVP P-09)
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
2016
DSCN1855.JPG
Új széldöntés a Csörgő-völgy É-i kitettségű középkorú bükkösében
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
Vida Alexandra
2016
SS858962.JPG
Publikációk:
2016 Szmorad Ferenc, Standovár Tibor, Tímár Gábor (2016): A Mátra különleges madárvédelmi terület (HUBN10006) Natura 2000 fenntartási terve, végleges változat. Körtáj Tervező Iroda Kft., ISBN 978-963-269-558-7, 54 old.
2014 Standovár Tibor (2014): In memoriam Czájlik Péter (1940-2014). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 38:5-7.
1999 Czájlik P. és Harmos K. (1999): Etológiai és ökológiai vizsgálatok a fehérhátú harkály (Dendrocopos leucotos) állományán két mátrai erdőrezervátumban. Aquila 105: 97-114.
1997 Czájlik P. (1997): Kékes Észak erdőrezervátum emlős faunája. Fol. Hist. Nat. Mus. Matraensis 22:349-355.
1996 Czájlik P. (1996): Esettanulmány, koreloszlás, szukcesszió háboritatlan erdőállományokban. 84-92. In: Mátyás Cs. [szerk.]: Erdészeti Ökológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 312 old.
1991 Czájlik P. (1991): Erdődinamikai vizsgálatok a mátrai erdőrezervátumokban. II. Magyar Ökológus Kongresszus. Poszterek összefoglalói. 1991. július 4-7. PATE Georgikon, Keszthely, pp. 26.
1990 Czájlik P. (1990): A Csörgő-völgyi Erdődinamikai project célja, az eddig elvégzett munkák, a jelenlegi helyzet. A Helyzet 5. 2(3):19-21, Sopron
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2016 Horváth Ferenc, Vida Alexandra, Bajomi Bálint (2016): A 2014 decemberi jégtörés mértékének becslése és értékelése erdőrezervátumokban és egy szakmai ismeretterjesztő kiadvány összeállítása; Jelentés; Kézirat, Vácrátót
2007 Standovár T. (2007): Jelentés "A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében végzett fás társulásokra vonatkozó mintavételi módszerek terepi tesztelése" című kutatási téma végrehajtásáról. Kézirat, Gödöllő
2004 Vojtkó A. és Pozsonyi A. (2004): Melittio-Fagetum társulás monitorozása a Mátra hegységben (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Eger
2003 Varga Zs. (2003): Az erdőrezervátumok helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Gödöllő
1998 Czájlik P. (1998): Csörgő-völgy erdőrezervátum (55) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 Czájlik P. (1994): Erdőrezervátumok kiinduló állapoti szemlézése (55-71). Északi hegyvidék (Heves-Borsod megye). Kézirat, Budapest
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Csörgő-völgy (55) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1990 Czájlik P. (1990): A Voks Humana Mozgalom, a Vásárhelyi István Kör és a MEFAG Parádsasvári Erdészetének meghívója a Kékes Észak I-II és a Csörgő-völgyi Project erdőrezervátum sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatójára. Kézirat
Válogatott térképek (3/3)
Csörgő-völgy ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_55v.jpg
Csörgő-völgy ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_55v.jpg
Csörgő-völgy ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Csörgő-völgy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er55_30.JPG