Lájer Konrád (2006): Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) - KvVM Természetvédelmi Hivatal Fajmegőrzési tervek, KvVM, Budapest, 18 old.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Lájer Konrád (2006): Aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) - KvVM Természetvédelmi Hivatal Fajmegőrzési tervek, KvVM, Budapest, 18 old.
Rövid hivatkozás: 
Lájer (2006)
Első szerző: 
Lájer Konrád
Év: 
2006
Összefoglalás: 

Az aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa) európaszerte rendkívül ritka, kihalással fenyegetett rovarevő növény, mely közepesen tápanyagdús tavakban, láptavakban találja meg életfeltételeit. Kedvező években nagy tömegben jelenik meg, de szárazság esetén visszaszorul, úgy hogy évekig nem, vagy alig lehet megfigyelni. A termőhely minőségében, zavartalanságában, természetességében beálló változásokat a legérzékenyebben jelzi. Hazai populációinak száma alapján unikális. Több egykori lelőhelyéről kipusztult. Leginkább veszélyeztető tényezők: szárazság, erősen ingadozó egyedszám, tápanyagfeldúsulás hatására a konkurens lebegőhínár fajok előretörése, a termőhely természetes feltöltődése, gyűjtés.

A veszélyeztető tényezők elhárítására javasolt intézkedések a vizes élőhelyek megóvását, a megfelelő vízszint fenntartását, a vízminőség megőrzését, a környező erdőövezet fenntartását, a vadlétszám korlátozását és az állományok őrzését célozzák. Védőzónára van szükség, ahol a természetközeli erdőgazdálkodás módszereit kell alkalmazni. Ez elsősorban az idegenhonos akácosok fokozatos kiváltását, lecserélését jelenti őshonos fafajok állományaira. Leginkább az eredetileg jellemző természetes erdőtársulások rekonstrukciójára célszerű törekedni. 2000-ben a DDNPI elkészítette az erdőrezervátum Hosszútávú Fenntartási Tervét (HFT). Az aldrovanda Baláta-tavi termőhelye a Natura 2000 hálózatba jelölt kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület, Szentai-erdő néven, területkód: HUDD20063.

Az erdőrezervátum magterület elsősorban a láp védelme miatt lett kijelölve (hogy ne vághassák le).

biodiverzitás: magasabb rendű növények
Natura 2000
populáció, ~ biológia, demográfia
társulástan, cönológia
természetvédelem
természetvédelem: kezelés, terv
vadgazdálkodás
Kiadó: 
KvVM Természetvédelmi Hivatal
Lelőhely: 
http://www.termeszetvedelem.hu
Típus: 
tudományos publikáció, konferencia szakcikk (teljes)
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Horváth Ferenc
Katalógusbavétel időpontja: 
2020-12-03