Száz-völgy ER - lejtősztyep és molyhos tölgyes mozaikol a DK-i kitettségű sziklás oldalakon