Halász Aladár (1994): A magyar erdészet 70 éve számokban 1920-1990; FM Erdőrendezési Szolgálat, Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Halász Aladár (1994): A magyar erdészet 70 éve számokban 1920-1990; FM Erdőrendezési Szolgálat, Budapest
Rövid hivatkozás: 
Halász (1994)
Első szerző: 
Halász Aladár
Év: 
1994
Összefoglalás: 

Tartalom:
Előszó
Bevezető
Összefoglaló adatok
1. A nemzetgazdaság és az erdészet főbb jellemzői
2. Az állami erdőgazdaságok és a termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásának összehasonlító adatai
3. A faellátás és forgalom összehasonlító adatai
4. Erdőgazdálkodásunk európai összehasonlításban
5. fafelhasználásunk európai összehasonlításban
Erdőleltár
6. Az erdősültség alakulása 1921-1990
7. Az erdősültség alakulása megyénként
8. Az erdőterület megoszlása tulajdonjogcímek szerint 1928-1938
9. A földterület és az erdőterület változása gazdaságcsoportok szerint 1950-1975-ig
10. Az erdőterület megoszlása gazdaságcsoportok szerint 1950-1990-ig
11. Üzemtervi ellátottság
12. Az erdő és erdőhöz tartozó egyéb, üzemtervezett terület megoszlása elsődleges rendeltetés szerint
13. A gazdasági és különleges célú erdők jellemző adatai
14. A gazdasági és különleges célú erdők jellemző adatai gazdaságcsoportok szerint 1990-ben
15. A faállománnyal borított erdőterület megoszlása fafajok és korosztályok szerint
16. Az erdőterület megoszlása fafajok szerint
17. Az erdőterület megoszlása fafajok szerint gazdasági csoportonként 1990-ben
18. Az erdők élőfakészletének megoszlása fafajok és gazdasági csoportok szerint
19. Korosztály-összetétel és átlagos vágásérettségi kor országosan és a fontosabb fafajokban
20. A faállománnyal borított erdőterület megoszlása és átlagos fatömege fatermési és gazdaságcsoportok szerint
21. Az állami erdőgazdaságok és szervezeti jellemzőik
Erdőművelés
22. Erdősítés, fásítás 1920-1990
23. Az állami erdőgazdaságok erdősítései és azok eredményessége
24. Az összes erdősítés (felújítás és telepítés együtt) célállománytípusonkénti összetételének alakulása országosan
25. Az erdősítés és fásítás összetétele gazdaságcsoportonként és célállománytípusonként 1990-ben
26. A befejezett erdősítések és fásítások összetétele gazdaságcsoportonként és célállománytípusonként 1990-ben
27. Az erdőfelújítás helyzete
28. Az erdőművelés fontosabb jellemzői
29. Az erdőművelés finanszírozása
30. Erdőfelújítási és fenntartási munkák finanszírozási jellemzői
31. Erdei fa-, cserjemag- és tobozgyűjtés
32. Csemetekertek
33. Csemetetermelés
34. Az erdősítések átlagos csemetefelhasználása
35. Vadgazdálkodás
Üdülőtelep-fejlesztés
36. Véderdő- és üdülőerdőtelepítés
37. üdülőerdő-fejlesztési beruházások
38. Az üdülőerdők összefoglaló adatai
39. A legjelentősebb üdülőerdők
Természetvédelem
40. Védett természeti területeink alakulása évenként 1939-1990
41. Védett természeti területeink 1990 végén
44. Nemzeti parkjaink
45. legnagyobb tájvédelmi körzeteink és természetvédelmi területeink
46. 1000 hektárnál nagyobb erdőterületet magukban foglaló védett természeti területek
47. Államerdészeti szervek természetvédelmi kezelésében levő védett természeti területek
Fatermelés
48. faellátásunk belföldi forrásai 1920-1990
49. A fakitermelés összetétele és főbb jellemzői gazdaságcsoportok szerint
50. A fakitermelés összetétele használati módok szerint az összes földfeletti (tuskó nélküli) bruttó %-ában
51. A fakitermelés (földfeletti bruttó) alakulása fafajonként
52. A fakitermelés összetétele választékcsoportonként 1000 m3-ben
53. A fakitermelés összetétele választékcsoportonként az összes bruttó %-ában
54. A fakitermelés szerkezete fafajonként, 1000m3-ben
55. A fakitermelés szerkezete az összes föld feletti (tuskó nélküli) bruttó %-ában
56. A fakitermelés választékösszetétele országosan 1957-1990-ig évenként
57. A fakitermelés főbb választékai fafajonként 1980-1990
58. A fatermelés egyes jellemzői erdőgazdaságonként
Erdőfeltárás, gépesítés
59. Erdőfeltárás 1954-1990
60. A gépesítés alakulása
Fafeldolgozás
61. A fafeldolgozás fejlődése és szerkezete
62. Egyes faipari termékek termelése 1932-1938-ig
63. A fafeldolgozás fontosabb termékeinek termelése 1950-1990
64. Farostlemez- és forgácslaptermelés üzemenként 1000m3-ben
65. A fontosabb fafeldolgozóipari ágazatok nyersanyagszerkezetének alakulása
66. Az erdészeti vállalatok fűrészipari tevékenységének szerkezete
67. A fűrészipari tevékenység szerkezete és jellemzői az állami és szövetkezeti szektorban 1979-ben
68. Az állami fűrészipar aszerkezeti keretei és főbb jellemzői
Munkaügy
69. Munkáslétszám és munkaidő-felhasználás üzemáganként. A termelékenység alakulása
70. Az állami erdőgazdaságok fakitermelő munkásainak átlagos órabére és reálbére
Termelői árak
71. A termelői(hatósági) árak alakulása 1946-1986-ig
72. A bruttó termelői árak összetevői 1951-1959-ben
73. Egyes fatermékek belföldi értékesítési átlagárai 1968-1990-ig
Külkereskedelem
74. Külkereskedelmi forgalmunk összefoglaló adatai 1920-1990-ig
75. Fa- és fatermék-külkereskedelmünk alakulása hengeresfa-egyenértékben 1920-1990-ig
76. Fa- és fatermék-külkereskedelmünk szerkezetének alakulása hengeresfa-egyenértékben
77. Fa- és fatermék-külkereskedelmünk szerkezetének alakulása devizacsoportok szerint értékben
78. Egyes fatermékek behozatala 1920-1938-ig
79. A fontosabb fatermékek behozatala 1950-1990
80. Egyes fatermékek kivitele 1920-1938-ig
81. A fontosabb fatermékek kivitele 1950-90-ig
82. Egyes fatermékek behozatala szállító országok szerint
- Fenyőrönk és gömbfa
- Lombos rönk (mérsékelt égövi)
- Lombos rönk (trópusi)
- Fenyő papírfa
- Lombos papírfa
- Tűzifa
- Fenyő fűrészáru
- Lombos fűrészáru
- Talpfa, váltó és normál
- Rétegelt lemez
- Farostlemez, nyers
- faforgácslap (nyers, gyantakötésű)
- Furnér
- Papírcellulóz
- Papír és karton
83. Egyes farermékek kivitele vásárló országok szerint
- Lombos rönk (mérsékelt égövi)

erdőgazdálkodás
erdőhasználat, erdei haszonvétel
Ex Libris Czájlik Péter
Kiadó: 
FM Erdőrendészeti Szolgálat
Lelőhely: 
ER Archívum (1994/P-019)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-06-03