Útmutató az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezéséhez. (1962) Erdészeti Műszaki Üzem, Budapest.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Útmutató az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezéséhez. (1962) Erdészeti Műszaki Üzem, Budapest.
Év: 
1962
Összefoglalás: 

Tartalomjegyzék

I.rész
Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló jogszabályok
1. Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény és végrehajtása tárgyában kiadott 33/1962./IX.12./ számú Korm.rendelet
2. Az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezéséről szóló 21/1963./Erd.É.12./OEF számú utasítás

II. rész
Útmutató az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezéséhez
Bevezetés
I.fejezet Az erdőtörvény hatálya. Az erdő, a fásítás és az erdőtelepítés fogalma
II. fejezet Az erdők kezelési és használati viszonyai rendezésének szükségessége és célja
III. fejezet Az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezésére vonatkozó eljárás határidejének és módjának meghatározása
IV. fejezet A rendezés megszervezésének, irányításának és ellenőrzésének szervei
V. fejezet Előkészítő munkálatok
1. A tanácsi szervek előkészítő feladatai
2. Földmérési előkészítés
3. Erdészeti előkészítés
a/ A rendezésbe vonható területek
b/ A rendezés földnyilvántartási előkészítő feladatai
c/ Az erdőterületek értékelése
d/ A rendezésre kerülő területek számbavétele
e/ Egyéb erdészeti előkészítő feladatok
VI. fejezet Az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezésére vonatkozó eljárás elrendelése és a rendezést végrehajtó szervezet
VII. fejezet Az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezésére vonatkozó irányelvek
VIII. fejezet Az erdőterületek kezelésében és használatában a rendezéssel végrehajtandó változások
1. Állami Erdőgazdaság esetében
2. Állami Gazdaság esetében
3. Vízügyi Igazgatóság esetében
4. Termelőszövetkezet esetében
IX. fejezet Az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezésének módozatai
1. Az erdő új kezelőjének /használójának/ közvetlen kijelölése
2. Az önkéntes erdőcsere
3. Erdőterület-rendezés
X. fejezet Az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezését végző bizottság működése
1. A bizottság működése földrendezés esetén
2. A Bizottság működése felülvizsgálati eljárás esetén
3. A Bizottság működése felülvizsgálati eljárás folytatása esetén
4. A Bizottság működése során elvégzemdő földmérési és földnyilvánartási feladatok
a/ Földmérési feladatok
b/ Földnyilvántartási feladatok
XI. fejezet A rendezési javaslat jóváhagyása és a területek birtokbaadása
1. A rendezési javaslat felülvizsgálata
2. A rendezésbe vont területek birtokbaadása
3. Ellenérték megtérítése, a rendezés befejezése utáni feladatok
XII. fejezet A rendezési és ellenértéktérítési határozat elkészítése és kiadása. Jogorvoslat
XIII. fejezet Jelentés a rendezési munkálatokról
XIV. fejezet Az erdők haszonbérbeadása
XV. fejezet Nem termelőszövetkezeti községekben az erdőterületek használata
1. Erdőbirtokossági erdő bérbeadása
2. A termelőszövetkezeti tagokat megillető érdekeltségeknek a termelőszövetkezet részére való használatbaadása

III. rész Függelék
Iratminták, mellékletek

erdőgazdálkodás
Ex Libris Czájlik Péter
jogi, adminisztratív, egyéb általános
vadgazdálkodás
Lelőhely: 
ER Archívum (1962/D-001)
Katalógusba vette: 
Guba Erika
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-03-12