Kolossváry Szabolcsné (szerk.) (1975): Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. (Tanulmányok) Akadémiai Kiadó, Budapest.

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Kolossváry Szabolcsné (szerk.) (1975): Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. (Tanulmányok) Akadémiai Kiadó, Budapest.
Rövid hivatkozás: 
Kolossváry (1975)
Első szerző: 
Kolossváry Szabolcsné
Év: 
1975
Összefoglalás: 

Tartalomjegyzék

Bevezető (Kolossváry Szabolcsné)
Reuter Camillo: Adatok a régi magyar fa- és erdőnevek ismeretéhez
Csőre Pál: Adatok a középkori fakitermelés történetéhez Magyarországon
Csapody István: Sopron város erdőbirtokának kialakulása és a középkori erdőgazdálkodás nyomai
Zakar János: A máramarosi kamarai sóbánya-uradalom 1778. évi erdészeti rendtartása
Szilas Géza - Kolossváry Szabolcsné: A diósgyőri kincstári uradalom erdőgazdálkodása
Nagy Domokos Imre: A zirci apátság erdészetének szervezete és működési alapelvei az első világháborúig (1804–1914)
Mészáros Gyula: A Farkasgyepű környéki erdők története
Márkus László: A Vas megyei Farkas-erdő története a nagybirtokrendszer megszűnéséig
Komlós Géza: Adatok a röjtökmuzsalyi Nagyerdő történetéhez
Balsay László–Halupa Lajos–Komjáthy Ferenc: Adatok a hansági erdők történetéhez
Firbás Oszkár: Szeged város erdőgazdálkodásának története
Hegyi Imre : A népi erdőgazdálkodás jogszokásairól
Reuter Camillo: Becefa és környéke tölgyerdeinek változása néhány helynév tükrében
Névmutató
Tárgymutató

erdőgazdálkodás
erdőtörténet
Ex Libris Czájlik Péter
Kiadó: 
Akadémiai Kiadó
Lelőhely: 
ER Archívum (1975/P-004)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Guba Erika
Katalógusbavétel időpontja: 
2015-03-09