Vojtkó A. (2001): Az Aggteleki Nemzeti Park területének vegetációtérképezése

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Vojtkó A. (2001): Az Aggteleki Nemzeti Park területének vegetációtérképezése
Rövid hivatkozás: 
Vojtkó (2001)
Első szerző: 
Vojtkó A.
Év: 
2001
Összefoglalás: 

Haragistya-Lófej Erdőrezervátum, Nagy-oldal Erdőrezervátum, Alsó-hegy Erdőrezervátum, aktuális vegetációtérkép, növénytársulások, M=1:10000 lépték

Megjegyzések: 

A kutató az Aggteleki-karsztvidék Aggteleki Nemzeti Park területére eső (mintegy 20000 ha-os) részén, 1997-2001 között készítette el az aktuális vegetációtérképet. A térkép a klasszikus növénycönológiai egységeivel dolgozik, a másodlagos vegetációs egységekre adekvát kategóriákat állít fel. Egyes esetekben az asszociáció alatti egységek (szubasszociációk, fáciesek) is megjelennek a térképlapokon. A térkép az M=1:10000-es léptéknek megfelelő felbontással készült, egyelőre papír alapon (2005-ben az ANPI elkészítette a térkép digitalizált változatát is.

A vegetációtérképezés lefedi az ANP területére eső három erdőrezervátum teljes területét, s egyfajta növénytani állapotleírásként fogható fel. A vegetációtérkép legfontosabb erdőket érintő – az erdőrezervátumok szempontjából is releváns – kategóriái: cseres-kocsánytalan tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), gyertyános-kocsánytalan tölgyesek (Carici pilosae-Carpinetum, Waldsteinio-Carpinetum), szubmontán bükkösök (Melittio-Fagetum), montán bükkösök (Aconito-Fagetum), sajmeggyes karsztbokoerdő (Ceraso mahaleb-Quercetum pubescentis), melegkedvelő tölgyesek (Corno-Quercetum pubescentis), hárs-kőris sziklaerdő (Tilio-Fraxinetum excelsioris), hársas törmeléklejtő-erdők (Mercuriali-Tilietum), telepített fenyvesek (erdei-, fekete-, és lucfenyvesek).

Lelőhely: 
ANP
Típus: 
kutatási jelentés, jegyzőkönyv
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Horváth Ferenc és Deme Csaba
Katalógusbavétel időpontja: 
2005-12-22