Solymos R. [szerk.] (1994): Erdőrezervátumok kijelölése és vizsgálata. Kézirat, Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Solymos R. [szerk.] (1994): Erdőrezervátumok kijelölése és vizsgálata. Kézirat, Budapest
Rövid hivatkozás: 
Solymos (1994)
Első szerző: 
Solymos R.
Év: 
1994
Összefoglalás: 

Erdőrezervátumok kijelölése és vizsgálata II. szakasz című tanulmány
Készült a KTM 922/K. nyt. sz. K+F szerződés alapján
Összeállította: Solymos Rezső a mezőgazdasági tudomány (erdészet) doktora c. egyetemi tanár
Szakmai témafelelős: Dr. Temesi Géza osztályvezető KTM-TvH
Budapest, 1994

jogi, adminisztratív, egyéb általános
természetvédelem: kezelés, terv
Megjegyzések: 

Erdőrezervátumok kijelölése és vizsgálata II. szakasz című tanulmány
Készült a KTM 922/K. nyt. sz. K+F szerződés alapján
Összeállította: Solymos Rezső a mezőgazdasági tudomány (erdészet) doktora c. egyetemi tanár
Szakmai témafelelős: Dr. Temesi Géza osztályvezető KTM-TvH
Budapest, 1994

Tartalom
Bevezetés
1. Az erdőrezervátumok létesítésének indoklása
1.1 Az erdőkben és erdőkkel való gazdálkodás kezdetei
2. Az erdőrezervátumok jelenlegi helyzetének áttekintő összefoglalása
2.1 Az erdőrezervátum fogalmának meghatározása
2.2 Az erdőrezervátumok létesítésének folyamata
2.2.1 Az Erdészeti és Faipari Egyetem (EFE) megbízása
2.2.2 A KTM-FM Országos Erdőrezervátum Bizottság
2.2.3 Az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) megbízása
2.2.4 A kijelölt erdőrezervátum hálózat
2.2.5 Az erdőrezervátum területének értékelése (szemlézése) és kezelésük általános irányelvei
2.2.6 Az Erdőrendezési Szolgálat erdőtervi kivonatai
3. Összehasonlító ismertetés egy fejlett európai ország: Németország erdőrezervátum programjáról
3.1 A természetes erdőrezervátumok célja és kiválasztása
3.2 A természetes erdőrezervátumok kezelése
3.3 Vadászat az erdőrezervátumban
3.4 Az elpusztult fa - sokoldalú élőhely
3.5 Zoológiai kutatások az erdőrezervátumban
3.6 Az erdőrezervátumok szerkezetének és fejlődésének elemzése légifényképek segítségével
4. Az Európai Erdészeti Intézet (EFI) programja az erdőrezervátumokkal kapcsolatosan
4.1 Az Európai Erdészeti Intézet
4.2 Csatlakozás az Európai erdőrezervátum programhoz
4.3 A COST akció és az Erdőrezervátum Kutatási Hálózat
5. Javaslat az erdőrezervátumokban indítandó állapotfelvételek metodikájára vonatkozóan
5.1 A fontosabb metodikai kérdések
5.1.1 Az erdőrezervátum
5.1.2 A létesítés és az állapot felvétel
5.1.2.1 A létesítés
5.1.2.2 Az állapot felvétel, rácsháló kitűzése
5.1.2.3 A kiinduló állapot felvétel minimum programja
5.1.3 Adatkiértékelés, adattárolás
5.1.4 A védősáv (pufferzóna) állapot felvétele
6. Az állapot felvételek és a kutatások beindítása
7. Az erdőrezervátumok határkijelölése és a védettség fokának felülvizsgálata
8. Pályázat összeállítása az OMFB részére, előterjesztés a KTM államtitkári értekezletre
9. Javaslatok az erdőrezervátum program jövőbeni folytatására és feladataira vonatkozóan
9.1 A jogi és igazgatási vonatkozású kérdések rendezése
9.2 Az erdőrezervátum-hálózat szervezeti működési rendszere
9.3 A pénzügyi előfeltételek és lehetőségek
9.4 Soron következő létesítési-fenntartási feladatok
9.5 Kutatások az erdőrezervátum területén
10. Záró megjegyzések
11. Irodalom
12. Mellékletek
1. A II. Erdőrezervátum tudományos ülés (workshop) ajánlásai
2. Tájékoztató az erdőrezervátum hálózat kialakításához
3. Erdőrezervátumok összesítője
4. Erdőállomány csoportok
5. Erdőállomány csoportok területi megoszlása
6. Klíma típusok összehasonlítása
7. Az erdőrezervátumok helye az ország területén
8. A háborítatlan és a természetközeli erdők, valamint fásított területek Európában (angol)
9. Előzetes ajánlás a COST keretében való együttműködésre
10. A törzsek elhelyezkedése az állandó mintaterületen (52. sz. Antalliget ER)
11. A magassági növekedés menete (52. sz. ER)
12. A magasság 5 éves növedéke (52. sz. ER)
13. Az átmérő növekedés menete (52. sz. ER)
14. Az átmérő 5 éves növedéke (52. sz. ER)
15. A faállomány szerkezeti és faosztályozási adatok fafajonként és összesen (52. sz. ER)

Címszavazva - VA

Lelőhely: 
ER Archívum (1994/D-001/1, 1994/D-001/2)
Típus: 
kutatási jelentés, jegyzőkönyv
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2009-01-29