Vicherek et al. (2000): Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje .[Flora and vegetation at the confluence of the Morava and Dyje rivers.] Masarykova univerzita, Brno

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Vicherek et al. (2000): Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje .[Flora and vegetation at the confluence of the Morava and Dyje rivers.] Masarykova univerzita, Brno
Rövid hivatkozás: 
Vicherek et al. (2000)
Első szerző: 
Vicherek, Jiří
Év: 
2000
Összefoglalás: 

Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje
Flora and vegetation at the confluence of the Morava and Dyje rivers
Jiří Vicherek, Vladimír Antonín, Jiří Danihelka, Vít Grulich, Bronislav Gruna, Zbyněk Hradílek, Vladimír Řehořek, Kateřina Šumberová, Petr Vampola a Alois Vágner

biodiverzitás
geológia, földrajz, földtörténet
társulástan, cönológia
térkép: vegetációtérkép
Megjegyzések: 

Flóra a vegetace na soutoku Moravy a Dyje
Flora and vegetation at the confluence of the Morava and Dyje rivers
Jiří Vicherek, Vladimír Antonín, Jiří Danihelka, Vít Grulich, Bronislav Gruna, Zbyněk Hradílek, Vladimír Řehořek, Kateřina Šumberová, Petr Vampola a Alois Vágner

Tartalom:
1. Úvod
2. Přírodní poměry a geografická charakteristika
2.1. Vymezení studovaného území
2.2. Pomístní jména
2.3. Charakteristika přírodních poměrů
3. Historický vývoj nivy
4. Dosavadní výzkum flóry a vegetace
5. Flóra makromycetů
5.1. Přehled zjištěných taxonů makromycetů
6. Lechenoflóra
6.1. Současný stav poznání lichenoflóry v lužních oblastech České republiky
6.2. Přehled lišejníků zjištěných v letech 1996-1997
6.3. Charakteristika flóry lišejníků ve vztahu k podmínkám prostředí
7. Bryoflóra
7.1. Přehled zjištěných druhů mechorostů
7.2. Charakteristika bryoflóry
7.3. Ohrožené druhy mechorostů
7.4. Poznámky k zajímavějším mechorostům
8. Flóra cévnatých rostlin
8.1. Přehled zjištěných taxonů
8.2. Analýza frekvence výskytu cévnatých rostlin
8.3. Fytogeografické zhodnocení
9. Vegetace
9.1. Metodika
9.2. Přehled syntaxonomů
9.3. Charakteristiky jednotek přirozené a polopřirozené vegetace
10. Ocharana přírody
11. Souhrn
12. Summary
13. Literatura

Címszavazva - VA

Kiadó: 
Masarykova univerzita
Lelőhely: 
ER Archívum (2000/P-007)
Típus: 
szakkönyv, tankönyv
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2011-01-17