phytosociology

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Yearsort ascending
Lhotsky B., Bölöni J., Horváth F. et al (2015): Plant trait convergence and divergence in the understory vegetation...IAVS, pp:234. Brno, Czech Republic (More) 2015
Potucková, A. et al (2015): The Early Holocene persistence of thermophilous... IAVS, pp:302. Brno, Czech Republic (More) 2015
Gallé László (2013): A szupraindividuális biológia alapjai: Populációk és közösségek ökológiája; Szeged (More) 2013
Canullo R, Allegrini C-M, Campetella G (2012): Reference field manual for vegetation surveys on the conecofor LII network National programme of forest ecosystems control-unece ICP forests. Braun-Blanquetia, Camerino, (More) 2012
Szmorad F. (2011): A Soproni-hegység erdeinek történeti, növényföldrajzi és cönológiai vizsgálata. Tilia 16: 205 pp. + mellékletek (More) 2011
Lenoir, j., Gégout, J. C., Dupouey, J. L., Bert, D. & Svenning, J.-C. (2010): Forest plant community changes during 1989-2007 in response to climate warming in the Jura Mountains (France and Switzerland). Journal of Vegetation Science 21: 949-964. (More) 2010
Salamon-Albert, É. & Lörincz, P. (2010): Coenological status of the Iris meadows in Hungary. Annali di Botanica (Roma) 0: 123-128. (More) 2010
Dobolyi, K. & Virág, P. (2010): Grassland-woodland mosaics in the Kisszénás Forest Reserve (Hungary). Studia Botanica Hungarica 41: 129-142. (More) 2010
Tinya, F., Mihók, B., Márialigeti, S., Mag, Zs. & Ódor, P. (2009): A comparison of three indirect methods for estimating understory light at different spatial scales in temperate mixed forests. Community Ecology 10(1): 81-90. Akadémiai Kiadó, Budapest. (More) 2009
Dobolyi K. (2008): Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben. Rosalia 4: 233-247. (More) 2008
Tóth V. (2007): Gyepszint foltmintázata és a faállomány közötti összefüggés a Szabó-völgy erdőrezervátumban. In: Lakatos F., Varga D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia 2007. december 11. Poszter p: 96, Sopron (More) 2007
Roleček, J. (2006): Hungarian oak forests from the Central European perspective. Kitaibelia 11(1): 75. (More) 2006
Nagy G. (2003): A természetközeli erdőgazdálkodás és természetvédelmi vonatkozásai a Mecsek-hegységben. Paeonia: 129-149. (More) 2003
Marincek L, Carni A, Kosír P et al (2003): Komentar K vegetacijski karti gozdnih zdruzb Slovenije V Merilu 1:50.000, list novo mesto. Zalozba ZRC Ljubljana (More) 2003
Chytry, M. és Rafajová M: Czech National Phytosociological Database: basic statistics of the available vegetation-plot data. Preslia, Praha, 75: (1-15), 2003 (More) 2003
Slovak Environmental Agency (2003): Patterns of Slovak Primeval Forests relevant to the Unesco World Natural Heritage Selection Criteria, Banská Bystrica (More) 2003
Barton Zs. (2002): A Kárpátok őserdő-maradványainak jegyzéke és ezek lényegesebb adatai, jellemzői. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 2(1): 397-423 (More) 2002
Marincek L, Carni A (2002): Commentary to the vegetation map of forest communities of Slovenia in a scale of 1:400,000.Ljubljana (More) 2002
Bartha D. (2001): Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon. WWF füzetek 18., Budapest (More) 2001
Bölöni J. (2001): Főbb erdőtársulás-csoportok részaránya az Országos Erdőrezervátum-hálózatban. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 45-52. (More) 2001

Pages