legislation, administration, other general

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Yearsort descending
Kalivoda B. [szerk.] (1990): Őserdő típusú erdőrezervátum-rendszer kialakításának programja (tervezet). A Helyzet 5. 2(3): 16-18., Sopron (More) 1990
Gencsi Zoltán (szerk.) (1991): A Helyzet; Lap az erdőkért; A "Soproni Egyetem" különszáma, 3. évf. 6. 1. szám; Sopron (More) 1991
Holdampf Gy. (1992): Az erdőrezervátum hálózat. A III. Országos Környezetvédelmi Információs Konferencián 1992. szeptember 17-én elhangzott előadás. Erdészeti Lapok 127(11): 327-330. Budapest (More) 1992
Tarján Lászlóné (1992): Az erdőgazdálkodás megújítása; Környezet és Fejlődés, 1992 (8-9):7-11 (More) 1992
Pápai Gábor (főszerk.)(1994): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Lapja; CXXIX. évf. 7-8. sz. július-augusztus (More) 1994
Somogyi Z. (1994): Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások néhány általános kérdése. Környezet és Fejlődés 5(2): 39-42. (More) 1994
Czájlik P. (1994): Megtörtént a magyarországi erdőrezervátum-hálózat végleges kijelölése. Környezet és Fejlődés 5(2):36-38. (More) 1994
Oroszi S.(szerk.)(1995): Erdészettörténeti Közlemények XX.; Budapest (More) 1995
Führer E.(1995): Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI), Budapest(?) (More) 1995
Állami Erdészeti Szolgálat (1997): Erdőrezervátumok. In: Magyarország erdőállományainak főbb adatai 1996. Budapest (More) 1997
Kovács-Láng E, Fekete G, Horváth F, Molnár Zs, Török K, Vácrátót és Tardy J, Demeter A, Budapest: Development and implementation of a National Biodiversity Monitoring Programme in Hungary. Schriftenr.Landschaftpflege Naturschutz, H.62,(59-68), 2000, Bonn (More) 2000
Temesi G. (2001): Az erdőrezervátumok fenntartásának általános irányelvei. Erdészeti Lapok 136(5): 141-143., Budapest (More) 2001
Mészáros K. [szerk.] (2002): Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram. Társadalmi és információs vitaanyag (Fehér Könyv - 2002). Nemzeti Erdőprogram Programiroda - NYME-Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Sopron (More) 2002
Temesi G., Mázsa K. és Horváth F. (2002): Az erdőrezervátum-program jogi, szervezeti és infrastrukturális keretei. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, 27-59. (More) 2002
Mázsa K. és Horváth F. [összeállította] (2002): A hivatkozott kormányhatározat, törvények és rendeletek szövege. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alap. Kiadó, Bp., 261-267. (More) 2002
Pászty G. és Kreszívnik V. [fordította]: A COST E4-akció ajánlásai. In: Horváth F., Borhidi A. (szerk.) (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 268-275. (More) 2002
European Commission (2003): Natura 2000 and forests 'Challenges and opportunities' - Interpretation guide. Luxembourg (More) 2003
European Commission (2003): Sustainable forestry and the European Union - Initiatives of the European Commission. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (More) 2003
MCPFE (2005): MCPFE Work Programme. Updated edition, Warszawa, Poland (More) 2005
Európai Közösségek Bizottsága (2006): A Bizottság Közleménye. A biológiai sokféleség csökkenésének megállítása 2010-ig - és azon túl. Az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása az emberi jólét érdekében. Brüsszel (More) 2006

Pages