Ex Libris Péter Czájlik

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 1-2. sz. Sopron (More) 1931
Rapaics Raymund (1925): A növények társadalma; Bevezetés a növényszociológiába; Budapest (More) 1925
Wagner, Johann (1914): Die Vegetation der ärarischen Sandrpuszta Deliblát (in Südungarn); Buchdruckerei August Joerges WWE& SOHN, Selmecbánya (More) 1914
Útmutató a gazdasági tudósitók számára. A M. Kir. Földmivelésügyi Minister. 21. évfolyam, 1913, Budapest (More) 1913
A m.kir.földmivelésügyi minister kiadványai 9. szám; Három év Magyarország Mezőgazdasági Politikájában 1906-1909, Budapest (More) 1909
OEE (1900): Erdészeti Rendeletek Tára erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára. OEE, Budapest, p. 54 (More) 1900
Dárday Sándor (1897): Közigazgatási Törvénytár; A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekből; Budapest (More) 1897
Bedő Albert utasítása szerint (1896) A magyar állam összes erdőségeinek átnézeti térképe...; Budapest (More) 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, I. kötet, 1015-1742. Budapest (More) 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, II. kötet, 1743-1807. Budapest (More) 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, III. kötet, 1808-1867. Budapest (More) 1896

Pages