Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-07 (HU)
core area: 25.7 ha; buffer zone: 55.1 ha; total area: 80.8 ha
contact person: Horváth Ferenc (MTA ÖK), MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Posted/updated: : 2018-05-29
History:
- 2013-ban az MTA ÖK elkészítette az ER HTV alapfelmérést
- 2012/15 között Papp Viktor részletesen felméri a terület lignikol nagygombáit
- Erdőrezervátummá a 14/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/66: 4068-4072.)
Description:

2016
A magterületet 2016-ban "Long Untouched Forest" természetességi kategóriába soroltuk Buchwald (2005) tipizálása szerint. Javaslatunk alapján bekerült a "Primary forests of Europe" adatbázisba (Sabatini et al. 2018) - Magyarországról a Kékes, Vár-hegy, Alsó-hegy, Őserdő, Szalafő, Vétyem és a Kunpeszéri Tilos-erdő erdőrezervátumok mellett.

1999
"Változatos termőhelyeken, változatos összetételű és korosztályú, idős és igen idős (bükk és tölgy) fákkal, lábon álló elhalt fákkal, facsonkokkal, helyenként jelentős fekvő holtfával és lékdinamikával jellemezhető erdő, a területe elég kicsi, a vadlétszám ebben a rezervátumban is magas."
Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publications:
2018 Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, C Levers, M Lindner, F Pötzschner, PJ Verkerk, J Bauhus, E Buchwald, O Chaskovsky, N Debaive, F Horváth, M Garbarino, N Grigoriadis, F Lombardi, IM Duarte, P Meyer, R Midteng, S Mikac, M Mikolas, R Motta, G Mozgeris, L Nunes, M Panayotov, P Ódor, A Ruete, B Simovski, J Stillhard, M Svoboda, J Szwagrzyk, O-P Tikkanen, R Volosyanchuk, T Vrska, TM Zlatanov, and T Kuemmerle (2018) Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. doi:10.1111/ddi.12778
2012 Papp Viktor: Bükkösök természetközeli állapotát indikáló lignikol nagygombák a Juhdölgő-völgy Erdőrezervátumból - Lignicolous macrofungi as indicators of nature value of beech forest from the Juhdöglő-völgy Forest Reserve. Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster Session 1, Fungal systematics and ecology, Mikológiai Közlemények - CLUSIANA 51(1):75-76. 2012
2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.
Manuscripts, documents:
2015 Papp Viktor (2015): A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum lignikol bazídiumos nagygombáinak taxonómiája és természetvédelmi helyzete; Doktori értekezés (PhD) tézisei, Kézirat, Budapest
2013 Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, et al. A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum Faállomány szerkezet felmérése 2013,ER Archívum 2013/D-001/1,2. Kézirat. Vácrátót.
2012 Papp Viktor (2012): Bükkösök természetközeli állapotát indikáló lignikol nagygombák a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumból. Kézirat, Budapest (poszter)
1996 A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum botanikai állapotfeltárás tájékoztató. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány.1996. Kézirat, Bodmér.