Papp V.: Bükkösök természetközeli állapotát indikáló lignikol nagygombák a Juhdölgő-völgy Erdőrezervátumból. Mikol. Közlem., Clusiana 51(1):75-76. 2012

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Papp Viktor: Bükkösök természetközeli állapotát indikáló lignikol nagygombák a Juhdölgő-völgy Erdőrezervátumból - Lignicolous macrofungi as indicators of nature value of beech forest from the Juhdöglő-völgy Forest Reserve. Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster Session 1, Fungal systematics and ecology, Mikológiai Közlemények - CLUSIANA 51(1):75-76. 2012
Short reference: 
Papp (2012)
First author: 
Papp Viktor
Abstract: 

A Juhdögő-völgy Erdőrezervátum a Vértes-hegységben, mintegy 80,8 ha-os (magterület 25,7 ha) területen található. Az élőhely meghatározó fái a bükk (Fagus sylvatica) és a tölgyek (Quercus cerris, Q. petraea, Q. pubescens). A bükkös állomány relatíve kis kiterjedésű, de jelentős mennyiségű holt faanyagot tartalmaz. Ennek köszönhetően a rezervátum számos, ritka, veszélyeztetett lignikol nagygombának szolgál életteréül. A bükkös élőhelyek természetközeli állapotának és természetvédelmi értékének meghatározására Christensen és mtsai (2004) 106 európai erdőrezervátum adatai alapján 21 lignikol indikátorfajt jelöltek ki. Az általuk összeállított listát több európai ország mikológusai is használják, ezáltal lehetőséget adva az élőhelyek összehasonlítására.
A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumban élő lignikol nagygombák felvételezését 2010 őszén kezdtem, és a vizsgálatok még jelenleg is folynak. A területről ez idáig a 21 indikátorfajból 14 jelenlétét dokumentáltam. A pilotéciumos termőtestet képző fajok közül a Flammulaster limulatus, a F. muricatus, az Ossicaulis lignatilis és a Pluteus umbrosus fajokat sikerült kimutatni, valamint a Pholiota squarrosoides-t, illetve a Hohenbuehelia auriscalpium-ot, melyek Magyarországra újnak bizonyultak. A taplófajok közül a területen gyakori volt az Ischnoderma resinosum, valamint a Ceriporiopsis gilvescens, a C. pannocincta, a Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi), az Inonotus cuticularis és a Spongipellis delectans termőtesteit is sikerült megtalálni. A Hericium coralloides előfordulását több alkalommal is dokumentáltam. A reszupinátus termőtestet képző Mycoacia nothofagi-t pedig első alkalommal sikerült Magyarországról kimutatni. Az eddigi adatok alapján megállapítható, hogy a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum lignikol nagygombák szempontjából az ország egyik kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű élőhelye.

biodiversity: fungus, lichen
deadwood
nature conservation
Notes: 

A poszter a kéziratok között, külön tételként található.

Címszavazva - VA

Journal: 
Mikológiai Közlemények - CLUSIANA
Location: 
ER Archívum (2012/P-001/1, 2012/P-001/2)
Type: 
conferenc abstract (short)
Strict forest reserves: