Gencsi Z. és Gyöngyössy P. [szerk.] (1989): Napirenden az erdőtörvény. A Helyzet 1(2): 17-56. Sopron

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Gencsi Z. és Gyöngyössy P. [szerk.] (1989): Napirenden az erdőtörvény. A Helyzet 1(2): 17-56. Sopron
Short reference: 
Gencsi és Gyöngyössy (1989)
First author: 
Gencsi Zoltán
forest management
legislation, administration, other general
Notes: 

Gencsi Z., Gyöngyössy P. [szerk.] (1989): Napirenden az erdőtörvény. A Helyzet 1(2): 17-56. Sopron

"Alig pár hónapja az erdészeti szakközönség jelentős része számára váratlanul az országgyűlés napirendjére került az új erdőtörvény. Sokak számára ma is rejtély, kik készítették a tervezetet, s hogyan kerülhetett ez a törvényhozó testület elé anélkül, hogy azt vitára bocsátották volna. A Helyzet hasábjain most az új erdőtörvénnyel kapcsolatban vártuk körkérdésünkre a választ. Az alábbi kérdéscsokrot mintegy 120 különböző beosztású erdész szakemberhez, jogászhoz, ill. társadalmi szervezethez juttattuk el.
- A régi (1961/VII.) erdőtörvényt vizsgálva mi az, amit Ön elavultnak, hibásnak tart? Mit javasol ezek pótlására?
- Mi az, ami a régi törvényből hiányzik és az új törvényben feltétlenül meg kell, hogy fogalmazódjon?
- Mi a véleménye az erdők, és a különböző erdőgazdasági üzemek (erdészet, fűrészüzem, alsó felk. telep, stb.) jelenlegi tulajdonviszonyairól?
- Elképzelhetőnek tart-e a maitól eltérő tulajdonformákat? Ha igen, milyen korlátok és szabályok mellett?"

A válaszadók a következők voltak:
-Galánthai Fekete Gyula erdőmérnök, ny. minisztériumi főosztályvezetőh., MÉM
-Sóskuti György erdészeti felügyelő, Bükki Nemzeti Park
-Gémesi József hivatalvezetőhelyettes, MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal
-Dr. Solymos Rezső ny. főosztályvezető, MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal
-Dr. Csóka György erdőmérnök, Erdészeti Tudományos Intézet Erdővédelmi Osztály, Gödöllő
-Bartha Dénes tudományos ösztöndíjas, EFE Növénytani Tanszék
-Reményfy László, MÉM Erdőrendezési Szolgálat Erdőtervezési Iroda, Eger
-Bodor László erdészeti igazgató, Mecseki EFAG Sellyei Erdészet
-Apatóczky István erdésztechnikus, közjóléti műszaki vezető, Pilisi Állami Parkerdőgazdaság Telki Erdészet
-Dr. Váradi Géza vezérigazgató, ERDÉRT
-Dr. Papp Tivadar igazgató, MÉM ERSZ Erdőtervezési Iroda, Pécs
-Schrődl László igazgató, Szombathelyi Erdőfelügyelőség
-Dr. Szodfridt István tanszékvezető egyetemi tanár, EFE Termőhelyismerettani Tanszék
-Czebei Sándor vezérigazgató, Balatonfelvidéki EFAG, Keszthely
-Szabadhegyi Lajos erdőmérnök, Központi Népi Ellenőrzési Bizottság
-Németh Sándor erdészeti igazgató, Balatonfelvidéki EFAG Balatonfüredi Erdészete
-Szántó Gábor igazgató, Kaposvári Erdőfelügyelőség
-Dr. Keresztesi Béla akadémikus kutató professzor, Erdészeti Tudományos Intézet
-Dr. Bartucz Ferenc igazgató, Bükki Nemzeti Park
-Czájlik Péter, Budapest - ER Archívum (1989/P-002)
-Fritsch Ottó erdőmérnök, Budapesti Erdőfelügyelőség
-Dr. Andor József vezérigazgatóhelyettes, Zalai EFAG rendelkezésre bocsátotta Dr. Pethő József, OEE Erdőhasználati Szakosztály titkára, Erdőtörvényt előkészítő ad-hoc Bizottság tagjának tanulmányát
-Bolla Sándor erdésztechnikus, erdőmérnök, az OEE Mg. Tsz. Erdész és Környezetvédelmi helyi csoport titkára, Győr közlés céljából rendelkezésre bocsátott dokumentumai
-Surányi János ny. erdőmérnök, Veszprémi Erdőfelügyelőség Pápai Kirendeltség
-Dr. Király Pál főszerkesztő, "Erdőgazdaság és Faipar" Budapest
-Dr. Spingár Ferenc erdészeti igazgató, Nagykanizsai Erdészet Zalai EFAG
-Dr. Szappanos András egyetemi docens, EFE Erdőműveléstani Tanszék
-Agócs József egyetemi adjunktus, EFE Növénytani Tanszék
-Dr. Madas András ny. miniszterhelyettes

Címszavazva - GE

Journal: 
A Helyzet
Location: 
ER Archívum (1989/P-003)
Type: 
popular science (science nonfiction) borchure, paper, book