forest type classification

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, ... F Horváth ... P Ódor ... T Kuemmerle (2018) Where are Europe's last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. (More) 2018
Hill. R.A. et al: Mapping tree species in temperate deciduous woodland using time-series multi-spectral data. Applied Vegetation Science, 13: (86-89), 2010 (More) 2010
Nagy Csaba (2009): Erdészeti növénytan; Budapest (More) 2009
Gálhidy, L., Czúcz, B. & Torre, F. (2006): Zonal forest types, climatic variables and effect of changes for Hungary. Lesnícky časopis-Forestry Journal 52(1-2): 99-105. (More) 2006
Buchwald, Erik (2005): A hierarchical terminology for more or less natural forests...; Third Expert Meeting on Harmonizing Forest-related Definitions, Rome, 11-19. January, 2005 (More) 2005
Kärcher, R. et al (1997): Aufnahme von Waldstrukturen; Arbeitsanleitung...Mitteilungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, Heft 199, Baden-Württemberg (More) 1997
Lőkös L., Peregovits L.(szerk)(1997): Természetvédelmi közlemények 5-6. Magyar Biológiai Társaság, Budapest (More) 1997
Dr. Danszky István (szerk.) (1972): Erdőművelés. Irányelvek, eljárások, technológiák I. Erdőfelújítás, erdőtelepítés, fásítás. (More) 1972
Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107 (More) 1968
Babos Imre (1954): Magyarország táji erdőművelésének alapjai; Budapest (More) 1954
Roth Gyula (szerk.)(1937): Erdészeti Kisérletek, XXXIX. évf. 3-4. sz. Sopron (More) 1937
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1934): Erdészeti Kisérletek, XXXVI. évf. 1-2.. sz. 1934, Sopron (More) 1934