stand structure

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Year
Demeter, L, Á Bede-Fazekas ... F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610 (More) 2020
Nagy Csaba (2009): Erdészeti növénytan; Budapest (More) 2009
A. Bobiec; et al (2005): The Afterline of a Tree; WWF, Poland, Varsó (More) 2005
Voloscuk, Ivan (2004): Tree species composition of natural geobiocoenoses in forest types in Slovakia; vol. 31, no. 2. (2004): 122-135; Folia Oecologica (More) 2004
Ahrens, Werner: Die Erfassung von Waldstrukturen im Luftbild. Arbeitensleitung für Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg. Freiburg, 2001 (More) 2001
Stichmann, W. et al. (1999): Buchennaturwald-Reservate - unsere Urwälder von morgen. NUA-Seminarbericht, Band 4. Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen. (More) 1999
Hangler, Johannes és Liedlbauer, Melitta( 1998): Der Wald- das grüne Herz Österreichs; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Salzburg (More) 1998
Peters, R.(1997): Beech Forests; Kluwer Academic Publishers; Dordrecht, Boston, London (More) 1997
Somogyi Z. (1994): Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások néhány általános kérdése. Környezet és Fejlődés 5(2): 39-42. (More) 1994
Szabó Péter (1992): Erdeink főbb adatai; Környezet és Fejlődés, 1992(8-9):45-50 (More) 1992
Sárvári János (szerk.)(1983): Publikációk 1979-1982; Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest (More) 1983
Herpay I.(szerk)(1971): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; 1970. év 1-2. szám, Sopron (More) 1971
Nagy L. (1970): Angaben zu den Strahlungsverhältnissen des Waldes. Acta Climatologica, Szeged, 9: 49-58. (More) 1970
Andó M., Borsy Z., Jassó F., Lászlóffy W., Loksa I., Papp A., Péczely Gy., Pinczés Z., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P... (1969): A tiszai Alföld. In: Pécsi M. (szerk.) (1969): Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 124-131. (More) 1969
Berényi D., Nagy L. (1968): Mikroklíma mérések az újszentmargitai védett erdőben és annak környezetében. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Meteorológiai Intézetének Közleményei 23, 35-43. (More) 1968
Simon Tibor (1957): Die Wälder des Nördlichen Alföld (Az Északi Alföld erdői) Budapest (More) 1957
Krutzsch, H. (1952): Waldaufbau. Deutscher Bauernverlag, Berlin. (More) 1952