Lőkös L, Peregovits L (szerk)(1996): Természetvédelmi közlemények 3-4; Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Lőkös László, Peregovits László (szerk)(1996): Természetvédelmi közlemények 3-4; Budapest
Short reference: 
Lőkös és Peregovits(szerk) (1996)
First author: 
Lőkös László
Abstract: 

Tartalom:
- Horánszky A.: Növénytársulástani, erdőgazdálkodási és természetvédelmi kérdések a Kis- és Nagy- Szénáson
- Járó Z.: Ökológiai vizsgálatok a Kis- és Nagy-Szénáson
- Nagy B.: Orthopteroid rovarok rekolonizációs viszonyai megnagyobbított feketefenyő tisztásokon
- Török J., Tóth L.: A Nagy-Szénás természetvédelmi terület madárfaunájának minőségi és mennyiségi vizsgálata
- Dénes A.: Értékes vegetációfoltok a Keleti-Mecsek déli lábánál
- Kevey B., Alexay Z.: A Szigetköz mocsári sásos-égerlápjai (Carici acutiformis-Almetum)
- Simay E. I.: Változások a növényeken élő gombák spektrumában
- Báldi A.: Élőhelyek fragmentálódásának hatása állatközösségekre
- Forró L., Andrikovics S., Herczegh F., Milinki É.: A tiszavasvári Göbölyös természeti értékei - érvek a védetté nyilvánítás mellett
- Merkl O.: Adatok a Naplás-tó és környéke élővilágához III. Bogarak (Coleoptera)
- Könyvismertetés (Stollmayerné Bonc E.)

biodiversity: fungus, lichen
biodiversity: arthropods
biodiversity: birds
Ex Libris Péter Czájlik
population, ~ biology, demography
nature conservation
Publisher: 
Magyar Biológiai Társaság
Location: 
ER Archívum (1996/P-006)
Type: 
scientific book, textbook