Publications in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts, documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). We are gathering here the publications related to the aims of the Forest Reserve Programme.

order:
field_publ_ev
Yearsort descending
A. Carni et al: Commentari to the Vegetation map of forest communities of Slovenia.IN SCALE OF: 1:50.000-section Murska Sobota. Pazu, Murska Sobota 2008 (More)
Bedő Albert utasítása szerint (1896) A magyar állam összes erdőségeinek átnézeti térképe...; Budapest (More) 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, I. kötet, 1015-1742. Budapest (More) 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, II. kötet, 1743-1807. Budapest (More) 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, III. kötet, 1808-1867. Budapest (More) 1896
Dárday Sándor (1897): Közigazgatási Törvénytár; A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekből; Budapest (More) 1897
OEE (1900): Erdészeti Rendeletek Tára erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára. OEE, Budapest, p. 54 (More) 1900
A m.kir.földmivelésügyi minister kiadványai 9. szám; Három év Magyarország Mezőgazdasági Politikájában 1906-1909, Budapest (More) 1909
Útmutató a gazdasági tudósitók számára. A M. Kir. Földmivelésügyi Minister. 21. évfolyam, 1913, Budapest (More) 1913
Wagner, Johann (1914): Die Vegetation der ärarischen Sandrpuszta Deliblát (in Südungarn); Buchdruckerei August Joerges WWE& SOHN, Selmecbánya (More) 1914
Rapaics Raymund (1925): A növények társadalma; Bevezetés a növényszociológiába; Budapest (More) 1925
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 1-2. sz. Sopron (More) 1931
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 3-4. sz. 1931, Sopron (More) 1931
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1932): Erdészeti Kisérletek, XXXIV. évf. 1-4. sz. 1932. Sopron (More) 1932
Muzsnay G. (1933): Néhány szó az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 1191-1199. (More) 1933
Bíró Zoltán (szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. 1. füzet, 1933, Budapest (More) 1933
Bíró Zoltán(szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. II. füzet, 1933, Budapest (More) 1933
Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest (More) 1933
Kovácsik D. (1933): Az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 433-437. (More) 1933
Béky A. (1933): A böhöncökről. Erdészeti Lapok 72(2): 229-231. (More) 1933

Pages