Bíró Zoltán(szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. II. füzet, 1933, Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Bíró Zoltán(szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. II. füzet, 1933, Budapest
Short reference: 
Bíró (szerk.)(1933)
First author: 
Bíró Zoltán (szerk.)
Abstract: 

Tartalom:
Gróf Hadik János egyesületünk elnöke országgyűlési képviselő
Modrovich Ferenc: Krippel Móric főiskolai tanár ötvenedik féléve a m. kir. bányamérnöki főiskolán
Krónika
Czillinger János: A "Nemzeti munkaterv" egyik legfontosabb kimaradt pontjáról
fehér Dániel: Emlékirat a Magyar Erdészeti Kisérletügy és az Erdészeti Kisérleti Állomás újjászervezéséről
Magyar Pál: Árnyalás vagy gyökérkonkurrencia
Maróthy Emil: Állományápolás, fiatalosok felszabadítása
Rikly István: Erdőgazdálkodlás a lengyel Keleti-Kárpátokban és a bialowiezai őserdőben. (Befejező közlemény)
Egyesületi közlemények:
Kivonat az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának 1932. évi december hó 19-én, Budapesten, az Egyesület székházában tartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. - Jegyzőkönyv az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának Budapesten, 1933. évi január hó 28-án, az Egyesület székházában tartott rendes üléséről - Adományok a főiskolai jelvényekre. Írói tiszteletdíjak
Hivatalos közlemények:
A m. kir. minisztériumnak 1933. évi 970/M.E. számú rendelete az Országos Fagazdasági tanács szervezése tárgyában
Az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1831/32. évről
Az országos Fagazdasági tanács tagjainak kinevezése
Irodalom:
Könyvismertetés:
Dudich, E.: Biologie der Aggteleker Tropfsteinhohle "Baradla" in Ungarn és Dr Dudich Endre: Az Aggteleki barlang és környéke (Vendl M.)
Friedrich von Lucanus: Das leben der Vögel (F.M.)
Radclyffe A. Dugmore: Im Grosswildparadies (F.M.)
Különfélék:
Személyi hírek- Halálozások_ Kayser Dezső emlékére (Fodor Gyula) - A szilfavész (Roth Gyula)-
- telepítsünk-e erdeifenyőt az Alföldön? (Matusovits Péter)
Hozzászólás az erdeifenyőnek az Alföldön való telepítése kérdéséhez - A böhöncökről (Béky Albert) - Az "Erdészeti enciklopédia" tabtárgy előadása a budapesti m. kir. József-műegyetemen (Dr. Tomasovszky Imre) - Grafikus számolótábla (Nagy László) - A szaksajtó válsága - Fajnyulat, tenyésztojást ingyen kaphat - Hogyan kell az adóbevallást elkészíteni
Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 1933. évi február havában
Hirdetések

habitat: coniferous mixed woodlands
forest management
Ex Libris Péter Czájlik
Publisher: 
Országos Erdészeti Egyesület
Location: 
ER Archívum (1933/P-008)
Type: 
scientific book, textbook