Vétyem Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-36 (HU)
Vétyem Erdőrezervátum (Zalai-dombság)
core area: 31.0 ha; buffer zone: 152.3 ha; total area: 183.3 ha
contact person: Horváth Ferenc (MTA ÖK), MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Posted/updated: : 2020-11-26
History:
Az erdőrezervátum kihirdetése folyamatban van (BfNPI 2020)
Description:

2020
"A Vétyemi Ősbükkös közel 200 éves, változatos szerkezetű erdő, ahol a holtfa mennyisége jelentős. A magterület egy része 1976 óta helyi védelem alatt áll."
BfNPI (2020): Jelentés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igagzgatóság 2019. évi tevékenységéről

2016
A magterületet 2016-ban "Long Untouched Forest" természetességi kategóriába soroltuk Buchwald (2005) tipizálása szerint. Javaslatunk alapján bekerült a "Primary forests of Europe" adatbázisba (Sabatini et al. 2018) - Magyarországról a Kékes, Vár-hegy, Alsó-hegy, Őserdő, Szalafő, Kunpeszéri Tilos-erdő és Juhdöglő-völgy erdőrezervátumok mellett.

1999
"Két korosztályú (160, 40 éves) lékesedő (dombvidéki), változatos szerkezetű bükkös, ERTI kutatási terület. A hazai bükköseink több, mint fele hasonló termőhelyi adottságokkal rendelkezik, ezért az itt nyert (nyerhető) kutatási eredmények széles körben általánosíthatók."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publications:
2018 Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, C Levers, M Lindner, F Pötzschner, PJ Verkerk, J Bauhus, E Buchwald, O Chaskovsky, N Debaive, F Horváth, M Garbarino, N Grigoriadis, F Lombardi, IM Duarte, P Meyer, R Midteng, S Mikac, M Mikolas, R Motta, G Mozgeris, L Nunes, M Panayotov, P Ódor, A Ruete, B Simovski, J Stillhard, M Svoboda, J Szwagrzyk, O-P Tikkanen, R Volosyanchuk, T Vrska, TM Zlatanov, and T Kuemmerle (2018) Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. doi:10.1111/ddi.12778
2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.
Manuscripts, documents:
2013 Ortmann-né Ajkai Adrienne és CS.G. Natura 2000 Erdők monitorozása,Vétyem, ER-36, adatlapok. 2013. Kézirat,Vácrátót
2013 Ortmann-né Ajkai Adrienne és Csicsek Gábor a Vétyem erdőrezervátum ER-36, újulati cserje és aljnövényzet.kismintakörös felmérésének adatlapjai 2013.07.22 és 24. között. 2013/D-006/1,2. Kézírat, Vácrátót
2013 Lukács Márió, Vida Alexandra, Horváth Ferenc (2013): A Vétyem Erdőrezervátum Faállomány-szerkezeti felmérésének adatlapjai; 2013, ER-36; Kézirat, Vácrátót
2006 Mázsa Katalin (2006): Vétyemi Erdőrezervátum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv; Kézírat, Vácrátót
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2002 Lelkes A. (2002): A Vicio oroboidi-Fagetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Csopak