Bartha Dénes (szerk.)(1999): Természetközeli erdőgazdálkodás;A természetes és természetszerű erdők kezelése és regenerálása; Kézirat, Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Bartha Dénes (szerk.)(1999): Természetközeli erdőgazdálkodás; A természetes és természetszerű erdők kezelése és regenerálása; Kézirat, Budapest
Short reference: 
Bartha (1999)
First author: 
Bartha Dénes (szerk.)
Abstract: 

Tartalom:
Előszó
Temesi Géza: A természetközeli erdőgazdálkodás általános irányelvei
Sódor Márton-Temesi Géza: ?????
Bartha Dénes: Az erdőtársulás-csoportok jellemzése
Klímaregionális erdők
Csépányi Péter: hegy- és dombvidéki bükkösök
Csépányi Péter: Középhegységi és dombvidéki gyertyános-kocsánytalan tölgyesek
Bodor László-Gencsi Zoltán: Sík(-és domb)vidéki gyertyános-kocsányos tölgyesek
Csépányi Péter: Középhegységi és dombvidéki cseres-kocsánytalan tölgyesek
Bodor László: Sík(-és domb)vidéki cseres-kocsányos tölgyesek
Mészkerülő erdők
Szmorad Ferenc: Mészkerülő bükkösök
Szmorad Ferenc: Mészkerülő gyertyános-tölgyesek
Szmorad Ferenc: Mészkerülő tölgyesek
Szmorad Ferenc: Fenyőelegyes-tölgyesek
Mészkedvelő erdők
Szmorad Ferenc: Mész- és melegkedvelő tölgyesek
Szmorad Ferenc: Bokorerdők
Szikladomborzatú erdők
Szmorad Ferenc: Sziklaerdők
Szmorad Ferenc: Szurdokerdők
Szmorad Ferenc: Törmeléklejtő-erdők
Erdősztyepp erdők
Gencsi Zoltán: Lösztölgyesek
Gencsi Zoltán: Sziki tölgyesek
Gencsi Zoltán: Homoki tölgyesek
Gencsi Zoltán: Borókás-nyárasok
Ligeterdők
Bodor László: Síkvidéki (folyómenti) bokorfüzesek
Bodor László: Síkvidéki (folyómenti) fűz-nyár (puhafás) ligeterdők
Bodor László: Síkvidéki (folyómenti) tölgy-kőris-szil (keményfás) ligeterdők
Csépányi Péter: Hegy- és dombvidéki (patakmenti) ligeterdők
Láperdők
Gencsi Zoltán: Égerlápok
Gencsi Zoltán: Fűz- és nyírlápok

habitat: steppe woodlands
habitat: wooded pastures
habitat: open/dry oak forests
habitat: coniferous mixed woodlands
habitat: oak-hornbeam forests, beech forests
habitat: swamp and riverine forests
habitat: rocky woodlands
forest management
nature conservation
Location: 
ER Archívum (1999/D-018/1, 1999/d-018/2)
Típus: 
manuscript
Strict forest reserves: