Roth Gy (1999): Erdőműveléstan II. Sopron

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Roth Gyula (1999): Erdőműveléstan II. Sopron
Short reference: 
Roth (1999)
First author: 
Roth Gyula
Abstract: 

A Soproni Egyetemen működő Erdő- és Faipari Mérnökhallgatók Selmeci Társasága 1989-ben alakult. Ma a Társaság célja egy olyan diákélet kialakítása, amely a kor követelményeinek és hagyományainknak megfelel. A Társaság fontosnak érzi olyan szakmai könyvek kiadását, amelyhez a hallgatóság illetve a szakmai közönség jelenleg nem, vagy csak nehezen férhet hozzá, viszont szakmailag kiemelt jelentőséggel bírnak.
Ezen gondolatok indíttatták a Társaságot arra, hogy egy olyan művet jelentessen meg az erdész társadalom számára ismét, amelyre az oktatásban és a gyakorlatban is nagy szükség van.
Manapság ismét egyre nagyobb szerephez jut a természetes felújítás, valamint a szálalásos erdőgazdálkodás, melyet szakmánk méltán nagyhírű tudós professzora, Roth Gyula dolgozott ki az erdészeti gyakorlat számára.

ERDŐMŰVELÉSTAN
A József Nádor Műegyetem Erdőmérnök-hallgatói, erdőmérnökök, erdőgazdák és erdőbirtokosok számára írta:
Roth Gyula, az erdőművelés ny. r. tanára a m- kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Erdőmérnöki Osztályán, a m. kir. Erdészeti Kutató Intézet vezetője, az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségének elnöke, a Soumen Metsätieteellinen Seura tiszteletbeli tagja, stb.
II. kötet, Alkalmazott rész. 197 képpel a szöveg között.

biodiversity
dendrology, tree ring, dendrocronology
forest management
forest use
forest ecology
Ex Libris Péter Czájlik
sustainability
Publisher: 
Erdő és Faipari Mérnökhallgatók Selmeci Társasága
Location: 
ER Archívum (1999/P-011)
Type: 
scientific book, textbook