Varga A. és Bölöni J. (2009): Erdei legeletetés, fás legelők, legelőerdők tárjtörténete. Természetvédelmi Közlemények 15: 68-79.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Varga A. és Bölöni J. (2009): Erdei legeletetés, fás legelők, legelőerdők tárjtörténete. Természetvédelmi Közlemények 15: 68-79.
Short reference: 
Varga és Bölöni (2009)
First author: 
Varga Anna
Abstract: 

Erdei legeltetés, fás legelők, legelőerdők tárjtörténete
Varga Anna és Bölöni János
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Összefoglaló:
Az erdei legeltetés szerves része a hagyományos tájhasználatnak. Felhagyása, illetve egyes térségekben mai napig való gyakorlásának hatása jelentősen meghatározza a Kárpát-medence erdeinek képét. Az erdei legeltetés rendszerének és a hozzá kapcsolódó hagyományos ökológiai tudás megismerésének céljából elvégeztük a néprajzi, erdészeti és történeti irodalom feldolgozását, valamint tájtörténeti esettanulmányokat készítettünk, bakonyi és székelyföldi területeken. Az erdő, a fás növényzet a hagyományos állattartás egyik legfontosabb meghatározó tényezője. Az állatok az egész határt bejárják, az adott napszaktól, évszaktól és az időjárástól függő mértékben, tehát egyfajta - a pásztor által - szabályozott tér- és időbeli rendben. Az erdei legeltetés és makkoltatás így ember által szabályozott, mozaikos, átmeneti erdő- illetve tájképet alakít ki az azon legelő állatok segítségével és a levegő karbantartásával. Az erdei legeltetés visszaszorulása gazdasági okok miatt kezdődött meg a 19. században Nyugat-Európában és a Kárpát-medencében is. Magyarországon az erdőkben való legeltetés a területek állami kézbe kerülésével szűnt meg a 20. század második felében. Ezen tájhasználati formákat részben a megmaradt fás legelők, legelőerdők őrizték meg, melyeket mára szinte teljesen felhagytak.

habitat: wooded pastures
forest use
forest history
landscape ecology, land use, history
Notes: 

Erdei legeltetés, fás legelők, legelőerdők tárjtörténete
Varga Anna és Bölöni János
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Tartalom:
Bevezetés
Módszerek
Eredmények
Az erdei legeltetés rendszere
Fás legelő és legelőerdő képét tudatosan alakító tevékenységek
A legeltetett erdők, fás legelők jellemző állománykép
A fás legelők, legelőerdők jelenlegi elterjedése
Értékelés
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
Landscape history of forest grazing and wood-pastures in the Carpathian-basin (angol nyelvű összefoglaló)

erdei legeltetés, fás legelő, legelőerdő, hagyományos tájhasználat, Bakony, Székelyföld, tájtörténet

Címszavazva - VA

Publisher: 
Magyar Biológiai Társaság, Budapest
Journal: 
Természetvédelmi Közlemények
Location: 
ER Archívum (2009/P-014/1, 2009/P-014/2)
Type: 
scientific paper, conference (full) paper