Hosszú-völgy Erdőrezervátum


  Printer-friendly versionPDF version
  
ER-51 (HU)
core area: 38.4 ha; buffer zone: 107.3 ha; total area: 145.7 ha
Posted/updated: : 2015-06-29
History:
Erdőrezervátummá a 13/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/66: 4065-4068.).
Description:

1999

"Az erdőrezervátumban leginkább a Kőszegi-hegységre jellemző fenyőelegyes bükkösök találhatók, amelyek helyi viszonylatban átlagos állapotúak (nem túl öreg gazdasági erdő). A faállományszerkezet ennek megfelelően meglehetősen egyöntetű. A területen különleges élőhely: sziklai erdeifenyves is található."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publications:
2007 Németh Cs. (2007): Adatok a Kőszegi-hegység kis légykapó (Ficedula parva) állományának ismeretéhez. Cinege 12:39., Szombathely