Publications in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts, documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). We are gathering here the publications related to the aims of the Forest Reserve Programme.

order:
field_publ_ev
Yearsort descending
Simon Tibor (1977): Vegetationsuntersuchungen im Zempléner Gebirge; Budapest (More) 1977
Kovács M. és Priszter Sz. (1977): Védelmet kívánó növényfajaink és növénytársulásaink. MTA Biol. Oszt. Közl. 20: 161-194. (More) 1977
Soó Rezső (1978): Bibliographia synoecologica scientifica hungarica 1900-1972; Akadémiai Kiadó, Budapest (More) 1978
Hegyi I (1978): A népi erdőkiélés történeti formái (Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben), Budapest (More) 1978
Madas A (1978): Erdészeti politika; Budapest (More) 1978
Gencsi L (szerk.) (1978): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; A fatermesztés eredményességének fokozása, Debrecen (More) 1978
Uherkovich Á (szerk.)(1978): Dunántúli Dolgozatok, (A) Természettudományi Sorozat; A Barcsi Ősborókás élővilága, I.; Pécs (More) 1978
Schwabe-Braun A, Dieterich H, Bücking W (1979): Der Bannwald "Flüh" Freiburg (More) 1979
Thomas, J. W., Anderson, R. G., Maser, C. & Bull, E. L.˙(1979): Snags. In: Parker J. L. et al. (eds.) Wildlife Habitats in Managed Forests the Blue Mountains of Oregon and Washington (Agriculture Handbook No. 553) (More) 1979
Bencze Lajos (1979): A vadállomány fenntartásának lehetőségei A vadászati ökológia alapjai; Budapest (More) 1979
Parker, J. L., Mowrey, R. A., Hansen, G. M., Bell, B. J. [eds.] (1979): Wildlife Habitats in Managed Forests the Blue Mountains of Oregon and Washington (Agriculture Handbook No. 553) (More) 1979
Maser, C., Anderson, R. G., Cromack, K. Jr., Williams, J. T. & Martin, R. E. (1979): Dead and Down Woody Material. In: Parker, J. L. et al. (eds.) Wildlife Habitats in Managed Forests the Blue Mountains of Oregon and Washington. (Agriculture Handbook 553) (More) 1979
Majer Antal (1980): A Bakony tiszafása. Budapest (More) 1980
Földi Ervin (szerk.)(1980): Magyarország Földrajzinév-tára II. Heves megye; Budapest (More) 1980
Földi Ervin (szerk.)(1980): Magyarország Földrajzinév-tára II. Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Kartográfiai Vállalat,Budapest (More) 1980
Bondor A.(1980): Erdőtelepítés, erdőfelújítás; Budapest (More) 1980
Csőre P. (1980): A magyar erdőgazdálkodás története. Középkor. Akadémiai Kiadó, Budapest. (More) 1980
Penyigei D. (1980): Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. század első felében. Agrártörténeti tanulmányok 7. Akadémiai Kiadó, Budapest. (More) 1980
Zólyomi Bálint (1980): Landwirtschaftliche Kultur und Wandlung der Vegetation im Holozän am Balaton; Phytocoenologia 7.:(121-126), Stuttgart-Braunschweig (More) 1980
Béky Albert (1981): Mag eredetű kocsánytalantölgyesek fatermése; Erdészeti Kutatások, 1981.vol. 74.:(309-320) (More) 1981

Pages