Zólyomi B. és Tallós P. (1967): Galatello-Quercetum roboris. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Zólyomi B. és Tallós P. (1967): Galatello-Quercetum roboris. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.
Short reference: 
Zólyomi és Tallós (1967)
First author: 
Zólyomi Bálint
Abstract: 

A magyarországi IBP program keretében folytak növénytársulástani vizsgálatok az újszentmargitai "Tilos-erdőben", mely jellegzetes sziki erdőssztyep erdő (Galatello-Quercetum roboris). Ez zonális zárótársulásnak tekinthető ebben a térségben, az egykori ártéri területek és az alföldi löszhátak találkozásánál. Két, egymástól jól elkülönülő szubasszociációja van.

biodiversity: higher plants
habitat: steppe woodlands
soil - site
phytosociology
Publisher: 
Dr. Zólyomi Bálint
Location: 
ER Archívum (1967/P-005)
Type: 
chapter of (scientific, text-) book
Strict forest reserves: