Bartha D., Tímár G.(1996): Erdőgazdálkodás és természetvédelem; Kézírat

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Bartha Dénes, Tímár Gábor (1996): Erdőgazdálkodás és természetvédelem;" A közép- és kelet-európai természetes és természetközeli erdők kezelése és bölcs hasznosítása" című program magyarországi eredményei; Kézírat
Short reference: 
Bartha és Tímár (1996)
First author: 
Bartha Dénes
Abstract: 

Tartalom:

Előszó
A magyarországi erdők állapota és az erdőgazdálkodás rövid helyzetelemzése
Bevezetés
Erdőterület csökkenések és növekedések
Fafajváltozások
Tulajdonviszonyok változása
Fahasználatok, fakereskedelem
Erdőfelújítások
Erdőpusztulások
A magyarországi erdők helyzete
Táblázatok
A négy kiválasztott hazai erdő-típus helyzetének áttekintése
Cseres-tölgyesek
Reliktum tölgyerdők homokon és szikes talajon
Szubmediterrán jellegű mészkedvelő xerofil erdők
Síkvidéki ligeterdők
Az erdőgazdálkodás és természetvédelem című konferencia ajánlásai
Sekocin ajánlások (az európai erdő - szeminárium javaslatai)
Ökológiai szempontú ajánlások
Jogi szempontú ajánlások
Társadalmi és gazdasági szempontú ajánlások

forest management
forest use
nature conservation
nature conservation: management, plan
Location: 
ER Archívum (1996/D-009)
Típus: 
manuscript