Jávorka Sándor (1957): Kitaibel Pál; Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Jávorka Sándor (1957): Kitaibel Pál; Budapest
Short reference: 
Jávorka (1957)
First author: 
Jávorka Sándor
Abstract: 

Kitaibel Pál a magyar botanika, mondhatjuk az egész magyar kultúrtörténet egyik legkimagaslóbb alakja. A "magyar Linné" működésével forradalmasítja Magyarország botanikai felkutatását, utazásai során feltárja hazánk növényvilágát, de tág érdeklődési körének megfelelően följegyzései nem szorítkoznak csupán az ország flórájára, hanem megismertet bennünket a magyarság életviszonyaival is. Felfedez egy új fémet, vegyelemzi a különféle gyógyvizeket. Jávorka Sándor, a könyv írója avatott kézzel nyúl nagy elődjének életrajzi adataihoz, számos korabeli levéllel, feljegyzéssel dokumentálja a mondanivalóját: azt, hogy Kitaibel a nagy tudós, a szerény ember, az igazi természetbúvár mintaképe.
A mű egyaránt érdekli a botanikus szakembert és a természettudományt kedvelő nagyközönséget.

General, other ...
Ex Libris Péter Czájlik
Publisher: 
Akadémiai Kiadó
Location: 
ER Archívum (1957/P-002)
Type: 
scientific book, textbook