Dobrosi Dénes és Szabó Gábor(2002): A Tisza ártéri erdeinek változása 1990 és 2000 között ; WWF füzetek 20. Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Dobrosi Dénes és Szabó Gábor(2002): A Tisza ártéri erdeinek változása 1990 és 2000 között ; WWF füzetek 20. Budapest
Short reference: 
Dobrosi és Szabó (2002)
First author: 
Dobrosi Dénes
Abstract: 

Tartalom:
Bevezető
1. Történelmi távlatok: A Tisza menti erdők egykor és ma
1.1 A folyószabályozás hatása
1.2 Az ártéri erdők természetvédelmi jelentősége napjainkban
2. Tanulmányunk célja, tárgya és eszközei
3. Az erdei élőhelyek minőségi osztályozása
3.1 A fás vegetációk élőhely szerinti besorolása
3.2 Korosztályviszonyok
3.3. Az Országos Erdőállomány Adattár
4. Az erdők termőhelyi viszonyai
4.1 Éghajlati viszonyok
4.2 Vízgazdálkodás
4.3 talajviszonyok
5. Változások 1990 és 2000 között
5.1 Az alapadatok változásai
5.2 Milyen változást jeleznek a természetességi mutatók?
6. Az erdők jelenlegi állapota: fafajmegoszlás, a természetszerű erdők aránya, koreloszlás
6.1 Fafajmegoszlás
6.2 A természetszerű erdők arányának növelése
6.3 Korosztályviszonyok
7. Következtetések és javaslatok
Felhasznált irodalom
Köszönetnyilvánítás
Eddig megjelent WWF füzetek

habitat: swamp and riverine forests
forest dynamic, gap dynamic, succession
Ex Libris Péter Czájlik
Publisher: 
WWF Magyarország
Location: 
ER Archívum (2002/P-034)
Type: 
popular science (science nonfiction) borchure, paper, book