Gencsi L.(szerk.)(1975): Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974. 3. sz.

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Gencsi László(szerk.)(1975): Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974. 3. sz.
Short reference: 
Gencsi (szerk.)(1975)
First author: 
Gencsi László
Abstract: 

Tartalom:
Erdészet

- Szendrey I., Csanády E.: A "Trifenoxin-100" arboricid alkalmazásának biokémiai vizsgálata akácon
- Csesznák E., Tompa K.: Gondolatok az erdőművelés fejlesztésének főbb kérdéseiről
- Igmándy Z.: Adatok az erdeifenyő (Pinus silvestris L.) feltisztulásának kérdéséhez
- Szappanos A.: A kocsánytalan tölgy [Quercus petraea(Matt.)Liebl.] természetes felújításának eredményes végrehajtására
- Majer A.: A cseres-tölgyesek fatermési és erdőművelési vonatkozásai, a "Síkfőkút-Project" faállományának elemzése alapján
- Koloszár J.: A szentgáli tiszafás-bükkös talajviszonyairól
- Csanády E., Szendrey I., Mihály S.: A soproni levegőből kiülepedő szilárd szennyezők mennyiségének időszakos változása
- Thomasius, H.: Az NDK harmadik főiskolai reformjának tapasztalatai az erdőművelés oktatásában
- Majer A.: Erdőművelési oktatás és kutatás az Erdészeti és Faipari Egyetemen
Faipar
- Rónai F.: Síkban terhelt fa alapanyagú lemezek stabilitása
- Németh K., Szendrey I.: Telítetlen poliészter-sztirol rendszer térhódítása műanyag-fa kombinációban sugárkémiai úton
- Molnár L.: Röntgen durvaszerkezeti vizsgálatok a faiparban
Tudományos diákköri munka
- Szűcs J.: Zajcsökkentő burkolat tervezése kettős formatizáló körfűrészgépre
Nekrológ
- Balogh Gy.: Dr. Tamás László

forest management
environmental impact assessment
environmental protection
nature conservation
nature conservation: management, plan
Publisher: 
Mezőgazdasági Könyvkiadó
Location: 
ER Archívum (1975/P-005)
Type: 
journal volume