Bartha D., Oroszi S. (1994): Itt tó van a Tátra ölén. Vademecum erdészek számára; Erdészettörténeti Közlemények XII. Budapest- Sopron

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Bartha D., Oroszi S. (1994): Itt tó van a Tátra ölén. Vademecum erdészek számára; Erdészettörténeti Közlemények XII. Budapest- Sopron
Short reference: 
Bartha és Oroszi
First author: 
Bartha Dénes
Abstract: 

Tartalom:
Beköszöntő
A Tátra természeti képe
- A Liptói-havasok természeti képe
- A Magas-Tátra természeti képe
- Domborzat
Földtörténeti múlt; Geológiai felépítés; A jégkorszak nyomai
- Vízrajz
Források; Patakok; Tavak(tengerszemek); Vízesések
- Éghajlat
- A Bélai-havasok természeti képe
A Magas-Tátra növény- és állatvilága
- Növényvilág
Hegyalji (szubmontán) övezet; Hegyi (montán) övezet; Alhavasi (szubalpin) övezet; Havasi (alpin) övezet; Hóalji (szubnivális) övezet; Források, patakok, tavak környéke
- Állatvilág
Montán öv; Szubalpin öv; Alpin öv; Szubnivális öv; Tavak, patakok, források
- Erdőgazdálkodás
Kincstári erdők; Egyéb erdők
- Vadászat, halászat és természetvédelem
- Utazás a Magas-Tátra körül
Szent-Iványi-Csorba-tó; A Csorba-tó; Az üdülőtelep; A Magyarországi Kárpátegyesület; Felsőhági; Tátraszéplak; Újtátrafüred; Ótátrafüred; Tátrai Helyiérdekű Villamosvasút(THÉVV); Alsótátrafüred; Tátralomnic; Tátrabarlangliget; Zár; Javorina; Zakopane
- Kirándulás a Vág völgyébe
Liptóújvár: A Wisner-féle erdészeti iskola; A liptóújvári főerdőhivatal; Az erdőőri szakiskola
- Likava: Az árva-Liptói-mészkőhegység természeti képe; A likavai erdészeti kísérletek ismertetése; A kísérleti területek általános jellemzése; Erdőlési (gyérítési) kísérletek; Természetes felújítások; Származási kísérletek; Műtrágyázási kísérletek
- Fenyőháza: Fürdőtelep; A fenyőházi erdőgondnokság; Az erdei vasút; A vízi erőmű; Kirándulás a Lubohna-patak völgyébe; A Nagy-Fátra természeti képe
- Kirándulás a Poprád és a Dunajec völgyébe
- Szepesi városok: Szepesszombat; Felka; Poprád; Mateóc; Kakaslomnic; Késmárk; Szepesbéla;
- Soltészek telepítette irtásfalvak és a néma barátok völgye; A Szepesi-Magura természeti képe; Toporc; Koronahegyfürdő; Vörös Kolostor; A Pieninek természeti képe; Nedec; Frigyesvágása
- Elköszönő
- Felhasznált és ajánlott irodalom
- Névmutató
- Ábrák jegyzéke
_ Képes melléklet

forest management
forest ecology
Ex Libris Péter Czájlik
game ecology
Publisher: 
Országos Erdészeti Egyesület
Location: 
ER Archívum (1994/P-012)
Type: 
scientific book, textbook