Csontos P.(1996): Az aljnövényzet változásai cseres-tölgyes erdők regerenációs szukcessziójában; Synbiologia Hungarica 2(2), 1996; Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Csontos Péter (1996): Az aljnövényzet változásai cseres-tölgyes erdők regerenációs szukcessziójában; Synbiologia Hungarica 2(2), 1996; Budapest
Short reference: 
Csontos (1996)
First author: 
Csontos Péter
Abstract: 

A vágásterületek növényzete a hazai erdőtársulások feltárásának nagy korszakában, a természetes "potenciális" vegetációra összpontosító Soó-iskola idejében, alig kapott figyelmet.
Napjainkban, a kutatók egy jelentős részének érdeklődési iránya- a Természet és Ember viszonyának újragondolásakor felvetődő kulcskérdések hatására- megváltozni látszik.
Így a kisérletes-ökológiai és vegetáció-dinamikai irányzatok egyidejű felerősödésével előtérbe kerülnek azok a kutatások, ahol az objektumok viszonylag gyorsan változó vegetáció-típusok, vagy amelyekben ma jelentékeny emberi beavatkozás történik. A könyv tárgyát adó téma az aljnövényzet változásainak vizsgálata a cseres-tölgyes erdők vágást követő felújulása során, mindkét említett szempontot figyelembe véve időszerű.
A választott téma feldolgozását három megközelítésből végeztem el, s ennek megfelelően kerülnek összegzésre az eredmények is.
Tartalom:
- Köszönetnyilvánítás
- Bevezetés
- A vágásterületek botanikai jellemzése, osztályozása és a felújítás szakaszai
- A megvilágítottsági viszonyok és az aljnövényzeti produktum dinamikus változásai a regenerációs szukcesszió során
- Összefoglalás (angol és magyar nyelven)
- Irodalom
- Függelék: Táblázatok
- Taxonok mutatója

forest ecology
forest structure: herb layer
Ex Libris Péter Czájlik
Publisher: 
Scientia Kiadó
Location: 
ER Archívum (1996/P-007)
Type: 
scientific book, textbook