Kádár Zs. et al(1958): Erdészeti zsebkönyv, I. kötet; Bukarest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Kádár Zsombor, Jaszenovics László, Nagy György, Békési Elek, László Gábor (1958): Erdészeti zsebkönyv, I. kötet; Bukarest
Short reference: 
Kádár és mtsai (1958)
First author: 
Kádár Zsombor
Abstract: 

Tartalma:
I. Termőhelyismeret
- Időjárástan
- Éghajlattan
- Talajtan
II. Erdészeti növénytan
III. Erdőművelés
IV. Erdővédelem
V. Vad és halgazdaság
VI. Erdőbecslés és erdőértékszámítás
VII. Erdészeti földmérés
- Alapismeretek
- Vizszintes mérés
- Függőleges mérés
VIII. Erdőrendezés
IX. Erdőgazdasági üzemtan

forest management
forest use
Ex Libris Péter Czájlik
environmental protection
meteorology, weather, hydrology
game management
Publisher: 
Földművelési és Erdészeti Minisztérium Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó
Location: 
ER Archívum (1958/P-001)
Type: 
scientific book, textbook