Keszthelyi I. et al (1995): Irányelvek a Természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. A KTM természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei,3. ; Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Keszthelyi István, Csapody István, Halupa Lajos (1995): Irányelvek a természetvédelem alatt álló erdők kezelésére. A KTM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei,3. ; Budapest
Short reference: 
Keszthelyi és mtsai (1995)
First author: 
Keszthelyi István
Abstract: 

Tartalom:
Fenyvesek
- Csapody I.: Lucfenyvesek
- Csapody I.: Erdeifenyvesek; Mészkerülő erdeifenyvesek; Mészkedvelő erdeifenyvesek
- Csapody I.: Ültetett luc- és erdeifenyvesek;tett lucfenyvesek;tett erdeifenyvesek
- Keszthelyi I.: Feketefenyvesek
Bükkösök (Keszthelyi István)
- Mészkerülő bükkösök
- Mezofil (gyertyánelegyes) bükkösök
- Szikla- és szurdokerdők
Gyertyános-tölgyesek (Keszthelyi István)
- Mészkerülő gyertyános-(kocsánytalan) tölgyesek
- Mezofil gyertyános-tölgyesek
- Patak menti éger- és kőrisligetek
Tölgyesek (Keszthelyi István)
- Mészkerülő tölgyesek
- Mészkedvelő tölgyesek
- Cseres-tölgyesek
Erdőssztyep társulások
- Keszthelyi I.: Karsztbokorerdők
- Keszthelyi I.: Lösztölgyesek
- Halupa L.: Homoki tölgyesek
- Halupa L.: Borókás-nyárasok
- Keszthelyi I.: Sziki tölgyesek
Liget- és láperdők (Halupa L.)
- Keményfás ligeterdők
- Puhafás ligeterdők
- Láperdők
Nemes nyárasok (Halupa L.)
Akácosok (Keszthelyi I.)
Fekete diósok (Keszthelyi I.)
Vörös tölgyesek (Keszthelyi I.)
Nyíresek (Keszthelyi I.)

biodiversity
dendrology, tree ring, dendrocronology
forest use
forest ecology
forest stand structure: community structure
Ex Libris Péter Czájlik
nature conservation
Publisher: 
Kanalasgém Nyomdaipari és Kiadói Kft
Location: 
ER Archívum (1995/P-007)
Type: 
scientific book, textbook