Pankotai Gábor (szerk.)(1963): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Pécs

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Pankotai Gábor (szerk.)(1963): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Pécs
Short reference: 
Pankotai (1963)
First author: 
Pankotai Gábor
Abstract: 

Tartalom:
- Beköszöntő
- 1962. december 7.-i egyetemi avató ünnepségek
- Gál J: A mezőgazdasági terméshozamok növekedése az erdősávok védelmében
- Magyar J: A V-fás fatermesztés hatása a fatermés alakulására
- Mroczkiewicz L, Bukiewicz H: A poznani Mezőgazdasági Főiskola Erdőművelési Tanszéke által a fűz és nyár termesztésével és nemesítésével kapcsolatosan végzett kutatások problematikája és részeredményei
- Fekete Z: A gyérítés fokozatainak számszerű megállapítása
- Fekete Z: Az egykorú bükkös mennyezetének magassági rétegződése
- Tompa K: A fonófüzek nemesítése
- Tompa K: Kísérletek a fonófűz célszerű sor- és tőtávolságának megállapítására
- Henzel J: Tapasztalatok, megfontolások a csehszlovák erdészeti gépminősítés- és gépesítés-fejlesztés köréből
- Pántosné Derimova T: A vessző különböző részeiről származó dugványok meggyökeresedésének, valamint növekedést serkentő anyagok hatásának vizsgálata a gyökérképződésre olasz- és óriásnyárnál
- Pántosné Derimova T: A trágyázás hatása a talaj mikroflórájára nyártelepítéseknél
- Teszárs G: Geodéziai mágneses mérések feldolgozása
- Csanády E: Potenciálmérő készülékek ellenőrzésének kulcsproblémája
- Szappanos A: A Carex pilosa- gyertyános-kocsánytalan-tölgyesek természetes felújításáról
- Könyvismertetés. A magyar nyárfatermesztés. Szerk: Keresztesi Béla
- Lámfalussy S: Történeti visszapillantás a Soproni Erdőmérnöki Főiskola Erdőhasználattani tanszékének múltjára 1947-ig
- Somkúti E: Lesenyi Ferenc 1887-1962
- Béldi F: Barta Ernő 1919-1963
- Az erdőmérnökhallgatók I. Nemzetközi Szemináriuma
- Az Erdőmérnöki Főiskola illetve az Erdészeti és Faipari Egyetem hivatalos közleményei

dendrology, tree ring, dendrocronology
forest management
forest use
Ex Libris Péter Czájlik
agriculture
soil - site
Publisher: 
Mezőgazdasági Kiadó( (Erdészeti és Faipari Egyetem)
Location: 
ER Archívum (1963/P-003)
Type: 
scientific book, textbook