Herpay Imre (szerk.)(1966): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Herpay Imre (szerk.)(1966): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Budapest
Short reference: 
Herpay (1966)
First author: 
Herpay Imre
Abstract: 

Tartalom:
- Igmándy Z: Vizsgálatok a cser (Quercus cerris L.) faanyagának tartósságáról
- Szappanos A: A Carex-pilosa-gyertyános-kocsánytalantölgyesek természetes felújításának gazdaságossági kérdései
- Szappanos A: Erdeifenyő-csemeték visszavágásáról és különböző időpontokban való ültetéséről
- Varga F: A dendrolimus pini L. -fenyőpohók magyarországi tömeges fellépése
- Szappanos A, Tanka S: A kocsánytalantölgy (Quercus petraea [Matt.] Liebl.) kéregformái és a faanyag főbb műszaki tulajdonságai
- Szendrey I, Németh K: Fa-poliészter rendszerek kölcsönhatásának és izolálásának vizsgálata
- Pántosné Derimova T: At óriás- és olasznyár tápanyagfelvétele
- Gyurkó P: Mykorrhizagombák tenyésztése erdei avaron
- Barabits E: A cldrusokról
Szemle
- Pántos Gy: A szén asszimilálása a mikroorganizmusok anyagcseréjében
- Takáts T, Manninger E: A Talajtani Társaság Talajbiológiai Szakosztályának IV. Tudományos Ülése Sopronban
Könyvismertetés
- Pankotai G, Herpay I: Erdészeti szállítástan (Rácz József)
- Az Erdészeti és faipari Egyetem Hivatalos Közleményei 1965/66

biodiversity
dendrology, tree ring, dendrocronology
forest dynamic, gap dynamic, succession
forest management
forest use
forest ecology
Ex Libris Péter Czájlik
Publisher: 
Erdészeti és Faipari Egyetem
Location: 
ER Archívum (1966=P-001)
Type: 
scientific book, textbook