Dózsa J, Faragó S, Kovács L et al (1988): Az erdészettudomány története Dél-Magyarországon. Szeged

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Dózsa József, Faragó Sándor, Kovács Lóránt, Papp László, Rédei Károly, Tóth József, Walter Ferenc(1988): Az erdészettudomány története Dél-Magyarországon. Szeged
Short reference: 
Dózsa és mtsai(1988)
First author: 
Dózsa József
dendrology, tree ring, dendrocronology
forest ecology
forest history
Ex Libris Péter Czájlik
Publisher: 
MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága
Location: 
ER Archívum (1988/P-014)
Type: 
scientific book, textbook