Kiss A., Mezősi G., Sümeghy Z. (szerk.)(2006): Táj, környezet és társadalom. Szeged

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Kiss Andrea, Mezősi Gábor, Sümeghy Z (szerk.) (2006): Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. Szeged
Short reference: 
Kiss és mtsai (2006)
First author: 
Kiss Andrea
Ex Libris Péter Czájlik
Publisher: 
SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
Location: 
ER Archívum (2006/P-017)
Type: 
scientific book, textbook