Bartha D. (2001): Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon. WWF füzetek 18., Budapest

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Bartha D. (2001): Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon. WWF füzetek 18., Budapest
Short reference: 
Bartha (2001)
First author: 
Bartha Dénes
forest management
phytosociology
naturalness - degradation
Notes: 

Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon

Tartalom:
Előszó
1. A veszélyeztetettség fogalma, kategóriái és kritériumai
2. Veszélyforrások, veszélyeztető tényezők
2.1. Történeti erdőkiélések és erdőhasználati formák
2.2. A jelenkori erdőgazdálkodásból fakadó veszélyforrások
2.3. Egyéb veszélyeztető tényezők
3. A természetesség-leromlottság fogalma, becslési lehetőségei, kategóriái
4. A természetes állapotú erdők fontosabb jellemzői
5. Az erdőtársulás-csoportok veszélyeztetettségének és természetességének ismertetése
5.1. Klímazonális erdők
5.1.1. Hegy- és dombvidéki bükkösök
5.1.2. Gyertyános-tölgyesek
5.1.3. Cseres-tölgyesek
5.2. Mészkerülő erdők
5.3. Mészkedvelő erdők
5.4. Szikladomborzatú erdők
5.5. Erdőssztyepp-erdők
5.6. Ligeterdők
5.7. Láperdők
5.8. Cserjések
6. Gyakorlati ajánlások a veszélyeztetettség mértékének csökkentésére, a természetesség megőrzésére, illetve növelésére
Felhasznált irodalom

Címszavazva - GE

Publisher: 
WWF Magyarország
Location: 
ER Archívum (2001/P-009)
Type: 
scientific book, textbook