legislation, administration, other general

Printer-friendly versionPDF version
Publications:
Yearsort descending
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, I. kötet, 1015-1742. Budapest (More) 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, II. kötet, 1743-1807. Budapest (More) 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, III. kötet, 1808-1867. Budapest (More) 1896
Dárday Sándor (1897): Közigazgatási Törvénytár; A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekből; Budapest (More) 1897
Útmutató a gazdasági tudósitók számára. A M. Kir. Földmivelésügyi Minister. 21. évfolyam, 1913, Budapest (More) 1913
Rakonczay Z. (szerk.) (1972): Erdészeti címtár 1970 I. MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest. (More) 1972
Rakonczay Z(szerk.)(1973): Erdőleltár 1970. I. kötet; Területadatok; Budapest (More) 1973
Rakonczay Z.(szerk.)(1973): Erdőleltár 1970. II. kötet; Fatömegadatok; Budapest (More) 1973
Rakonczay Z.(szerk.)(1973): Erdőleltár 1970. III. kötet; Fakitermelés-Erdősítés-Vadászterületek; Budapest (More) 1973
Rakonczay Z. (szerk.) (1973): Erdészeti címtár 1970 II. MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest. (More) 1973
Rakonczay Z. (szerk.) (1973): Erdészeti címtár 1970 III. MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest. (More) 1973
Rakonczay Z. (1976): Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1976. OTvH határozata a Kékestetői természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről. Tanácsok Közlönye XXV. évf. 11 szám: 188. (More) 1976
Hegyi I (1978): A népi erdőkiélés történeti formái (Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben), Budapest (More) 1978
Madas A (1978): Erdészeti politika; Budapest (More) 1978
Erdey Gy.(szerk)(1983): A legfontosabb természetvédelmi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege; Budapest (More) 1983
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (1985): 5/1985. (XI. 22.) OKTH számú rendelkezés a Mátrai Tájvédelmi Körzet létesítéséről. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1985: 820-821. (More) 1985
MÉM Erdőrendezési Szolgálat(1986): Útmutató az erdőállomány-gazdálkodási tervek (erdőtervek)készítéséhez; Budapest (More) 1986
Gencsi Z. és Gyöngyössy P. [szerk.] (1989): Napirenden az erdőtörvény. A Helyzet 1(2): 17-56. Sopron (More) 1989
Czájlik P. (1989): Javaslat az erdőtörvény módosítására. A Helyzet 1(2): 29-30. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron (More) 1989
Gencsi Z. és Gyöngyössy P. (szerk.)(1989): A Helyzet; Lap az erdőkért; 1. évf. 2. sz. N°2 (More) 1989

Pages