Hór-völgy Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-57 (HU)
core area: 61.1 ha; buffer zone: 378.0 ha; total area: 439.1 ha
Posted/updated: : 2015-06-30
History:
It was declared as a forest reserve by the Decree No. 3/2000. of the Ministry of Environment (MK 2000/26: 1299-1304.).
Description:

Egyedülállóan változatos és fajgazdag terület, ahol azonban az erdőállományok 100 évesnél fiatalabbak, ezért részletesebb kutatásukat néhány évtized múltán érdemes megkezdeni.

1999
"Uniquely diverse and species rich area where however, the stands are younger than 100 years, therefore their more detailed research should be started after a few decades."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]