Bikafej Erdőrezervátum


  Printer-friendly versionPDF version
  
ER-50 (HU)
core area: 75.7 ha; buffer zone: 211.2 ha; total area: 286.9 ha
Posted/updated: : 2015-06-29
History:
It was declared as a forest reserve by the Decree No. 13/2000. of the Ministry of the Environment (MK 2000/66: 4065-4068.).
Description:

A lecsapolással tönkretett lápterületen pionír erdőfoltok, nagy részben (gyomos) magaskórósok és (gépi kaszálással kezelt) gyepek találhatók leromlott állapotban. A területen intenzív vadgazdálkodás (vadásztatás) folyik, a vadállomány túlságosan magas.

1999
"On the fen area damaged by drainage, pioneer forest patches, mostly tall-herb vegetation (weedy) and grasslands (mowed by machine) can be found in degraded condition. Intensive game management (hunting) is present in the reserve; the game stock is extremely large."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]