Burok-völgy Erdőrezervátum


  Printer-friendly versionPDF version
  
ER-42 (HU)
core area: 128.5 ha; buffer zone: 293.8 ha; total area: 422.3 ha
Posted/updated: : 2015-06-29
Description:

Az erdőrezervátum rendkívül változatos és tagolt, nehezen bejárható területen fekszik, az ökológiai feltételek, az élőhelyek (sziklagyeptől a szurdokerdőig minden) és a faállomány-szerkezet ennek megfelelően kiemelkedően változatos. Sok fafaj fordul itt elő, idős egyedekkel; régen kezelt tölgyes foltokkal. Az erdődinamika kutatását a nagyon változatos termőhely nehezíti.

1999
"The forest reserve is situated on extremely varied and rugged, hardly passable area, accordingly the ecological conditions, the habitats (from rocky grasslands to forests of ravines) and the stand structure are outstandingly diverse. Many tree species occur here, with old individuals and long ago managed oak patches. The research of forest dynamics is complicated by the immensely varied site."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]