Tátika Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-39 (HU)
core area: 87.5 ha; buffer zone: 171.7 ha; total area: 259.2 ha
Posted/updated: : 2020-12-20
History:
It was declared as a forest reserve by the Decree No. 2/2000. (III.24.) of the Ministry of the Environment (MK 2000/26: 1298-1299.).
Description:

A jellemző állomány nagy kiterjedésű, plató helyzetű, változatos lombkoronaszintű, elegyes (azonban másodlagos - vagyis ültetett eredetű) bükkös, amely nagyrészt összeroppanási fázisban van. Gyors változások várhatók, a természetes erdődinamikai folyamatok vizsgálatára alkalmas.

1999
"The characteristic stand is large, located on a plateau, has a varied canopy layer, mixed (however secondary – i.e. planted) beech forest, which is mostly in the breakdown and dieback phase. Quick changes may be expected, the reserve is suitable for studying the natural forest dynamics."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]