Dávodi-erdő Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-27 (HU)
core area: 52.3 ha; buffer zone: 190.4 ha; total area: 242.7 ha
Posted/updated: : 2015-06-26
History:
It was declared as a forest reserve by the Decree No. 4/2000. (III.24.) of the Ministry of the Environment (MK 2000/26: 1304-1307.).
Description:

Síksági gyertyános-tölgyes és cseres tölgyes erdő a Belső-Somogyban. A magterületet II. világháborús lövészárkok hálózzák be, a talaj erősen bolygatott. A cseres-tölgyes termőhelyre elegyesen erdei fenyőt ültettek, ezeken a helyeken gyakori invazív gyom az alkörmös. A faállomány a kezelt gazdasági erdők képét mutatja.

1999
"It is a lowland oak-hornbeam forest and Quercus cerris-Quercus robur forest in Belső-Somogy. There is a network of trenches from the Second World War in the core area, the soil is strongly disturbed. Scots pine has been planted on the turkey oak-pedunculate oak site; pokeweed is a frequent invasive weed in these areas. The tree stand has the characteristics of managed forests."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]