Bükkhát Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-33 (HU)
core area: 58.4 ha; buffer zone: 393.8 ha; total area: 452.2 ha
Posted/updated: : 2020-12-20
History:
It was declared as a forest reserve by the Decree No. 11/2007. (III.30.) of the Ministry of Environment and Water.
Description:

A Dráva-mente egyik legnagyobb összefüggő erdőtömbjének része. A magterület harmadában 35 éve természetszerű erdőgazdálkodás folyik, ezért annak állapota kiemelkedő (a magterület fennmaradó része középkorú és degradált aljnövényzetű). Idősebb állományok (keményfás ligeterdők) a védőzónában találhatók!

1999
"The reserve is part of the one of the largest continuous forest block of Dráva-mente. Nature-like forest management has been applied since 35 years in the third of the core area, therefore its condition is outstanding (the rest of the core area is middle-aged and has degraded undergrowth). Older stands (riverine oak-elm-ash woodlands) can be found in the buffer zone!"
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]