Dél-Veránka, Sasfok Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-30 (HU)
core area: 54.8 ha; buffer zone: 140.1 ha; total area: 194.9 ha
Posted/updated: : 2015-06-26
History:
It was declared as a forest reserve by the Decree No. 4/2000. (III.24.) of the Ministry of the Environment (MK 2000/26: 1304-1307.).
Description:

Az erdőrezervátum egy valamikori Duna-sziget, ill. ártér - a tájat elhagyott medrek szabdalják, védőzónája a folyó. Öreg, régen felhagyott ligeterdők találhatók itt, a felszínt formáló természetes vízjárás ma is hat (fok, kistó, időszakos medrek, magaspart). A vadállomány jelentős, egyes tájidegen fafajok (elsősorban a zöldjuhar) inváziója fenyegető.

1999
"The forest reserve is a former Danube island and floodplain – the landscape is dissected by abandoned beds, the buffer zone is the river. Old, long ago abandoned riverine forests can be found here, the surface forming natural water regime is now affecting (“fok”, pond, intermittent riverbeds, levee). The game stock is large, the invasion of certain non-native tree species (principally ashleaf maple) is threatening."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]